Đô thị

'Quy hoạch các khu kinh tế ven biển còn mang tính cục bộ'

(VNF) - Kiểm toán Nhà nước cho rằng quy hoạch các khu kinh tế ven biển còn mang tính cục bộ, một số dự án không còn phù hợp với quy hoạch, nhiều dự án chậm tiến độ do đó tỷ lệ lấp đầy của các khu kinh tế thấp (bằng 13% diện tích đất đã được quy hoạch).

Trong văn bản Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán 2018 gửi tới Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã có kết quả kiểm toán chuyên đề đánh giá hiệu quả của các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế ven biển.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, các khu kinh tế ven biển (Đình Vũ – Cát Hải, Chu Lai, Nhơn Hội, Nghi Sơn, Vân Đồn, Vũng Áng,…) đã góp phần thúc đẩy, mang lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài khu kinh tế (KKT). Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều bất cập, hạn chế dẫn tới chưa phát huy hết hiệu quả các các chính sách ưu đãi đầu tư.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, đến thời điểm kiểm toán, hầu hết các KKT ven biển đều không đạt được mục tiêu của Đề án như: Thu NNNS đạt 24,7%; giải quyết việc làm phi nông nghiệp đạt 22%; kim ngạch xuất khẩu đạt 72%,…

Tiếp đến là quy hoạch còn mang tính cục bộ, một số dự án không còn phù hợp với quy hoạch, nhiều dự án chậm tiến độ do đó tỷ lệ lấp đầy của các KKT thấp (bằng 13% diện tích đất đã được quy hoạch). Việc đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế thiết yếu chủ yếu dựa vào nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, chưa huy động được nhiều nguồn vốn từ các nguồn lực xã hội; còn tình trạng phân bổ, sử dụng vốn NSNN đầu tư không đúng nguyên tắc, đối tượng hỗ trợ.

Riêng KKT Vũng Áng chưa thu hồi nộp NSNN các khoản ứng cho chi GPMB từ NSTW đã quá hạn 1 năm nhưng chưa chi trả theo quy định 45,6 tỷ đồng. 

Tại một số KKT, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho một số dự án không đúng quy định 206 tỷ đồng. “KKT Nhơn Hội 136,9 tỷ đồng; KKT Vân Phong 12,9 tỷ đồng; KKT Định An 7,7 tỷ đồng; KKT mở Chu Lai 4,4 tỷ đồng; KKT Đình Vũ – Cát Hải 43,5 tỷ đồng”, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ.

Cơ quan kiểm toán đánh giá, chính sách ưu đãi đầu tư cho các KKT đã được quan tâm song đều nằm trong khung pháp luật chung cho phép đối với các doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài KKT, chưa phù hợp với đặc thù của từng địa phương; Ban quản lý KKT là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước tại KKT nhưng thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ chuyên ngành về xây dựng, môi trường, đất đai,.... trong KKT của Ban quản lý chưa được uỷ quyền và hướng dẫn của pháp luật chuyên ngành.

Xem thêm: Kiến nghị xử lý tài chính 391 tỷ đồng đối với dự án làm đường theo hình thức BT của Tasco

Tin mới lên