Tài chính

REE bị truy thu và phạt gần 10,5 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế mà REE phải nộp là trên 10,38 tỷ đồng.

REE bị truy thu và phạt gần 10,5 tỷ đồng tiền thuế

Cơ điện lạnh (REE) bị truy thu và phạt gần 10,5 tỷ đồng tiền thuế.

Tổng cục thuế vừa ban hành quyết định xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) thời kỳ thanh tra năm 2015, 2016, 2017. Theo đó, tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế mà công ty phải nộp là trên 10,38 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền thuế truy thu qua thanh tra mà công ty phải nộp là hơn 8,18 tỷ đồng. Tính riêng năm 2017, REE bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến hơn 7 tỷ đồng;

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế mà REE phải nộp là hơn 1,63 tỷ đồng, trong đó phạt do kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 hơn 1,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, công ty cũng phải nộp khoản chậm nộp tiền thuế là gần 560 triệu đồng và giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ chuyển sang kỳ sau với số tiền hơn 194 triệu đồng.

Theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp đã được tính đến hết ngày 15/10/2018. REE có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 15/10/2018 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế trên vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cũng theo Tổng cục Thuế, REE có trách nhiệm liên hệ với Cục thuế TP. HCM để đối chiếu số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế còn phải nộp và nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp nêu tại Điều 1 vào ngân sách nhà nước. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, nếu REE nộp chậm sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.

REE mới công bố kết quả kinh doanh quý III kém khả quan với lãi ròng gần 294 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu REE đạt 4.465 tỷ đồng, tăng 4,15% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.301 tỷ đồng, tăng 18,38% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 95% kế hoạch cả năm (1.369 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2018, tổng tài sản công ty ghi nhận đạt 14.951 tỷ đồng, tăng 656 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,59% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 46,9%, đatỵ gần 1.273 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 14% ghi nhận ở mức hơn 1.359 tỷ đồng. Nợ phải trả là 5.567 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ.

Tin mới lên