Tài chính

REE: Giá vốn giảm, lợi nhuận từ công ty liên kết tăng, quý I lãi ròng 381 tỷ đồng

(VNF) – Doanh thu quý I/2018 của Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (HoSE: REE) giảm 3,5%. Tuy nhiên nhờ giá vốn giảm và các khoản doanh thu khác tăng trưởng, REE vẫn lãi ròng 381 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

REE: Giá vốn giảm, lợi nhuận từ công ty liên kết tăng, quý I lãi ròng 381 tỷ đồng

REE báo lãi sau thuế 416 tỷ đồng trong quý I/2018

Quý I/2018, doanh thu thuần hợp nhất của REE đạt 1.050 tỷ đồng, giảm 3,5%. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng của mảng điện – nhiên liệu (tăng 51%, đạt 234 tỷ đồng) và mảng kinh doanh bất động sản – văn phòng (tăng 7%, đạt 152 tỷ đồng). Trong khi đó, mảng sản xuất – thương mại và dịch vụ cung cấp – lắp đặt có sự suy giảm với mức giảm lần lượt là 3% và 19%.

Giá vốn quý I giảm 7,4% (ở mức 728 tỷ đồng) nên lợi nhuận gộp tăng 6,7%, đạt 322 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý I của REE tiếp tục được nâng đỡ bởi doanh thu tài chính (tăng 41,5%, đạt 41 tỷ đồng) và khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh – liên kết (tăng 7,8%, đạt 162 tỷ đồng). Kết thúc quý, REE báo lãi trước thuế 483 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của REE tại ngày 31/3/2018 là 14.604 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn 4.960 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 9.644 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản quý I của REE đáng chú ý với sự sụt giảm mạnh của các khoản tương đương tiền, giảm gần 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn có mức tăng 14%, lên 7.162 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý I là 6.065 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu của REE là 8.538 tỷ đồng, giảm 1,7%. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,7 lần.

Được biết năm 2018, REE đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.695 tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2017), lợi nhuận sau thuế 1.369 tỷ đồng (giảm 0,5% so với năm 2017).

Như vậy, so với kế hoạch nêu trên, trong quý I/2018, REE đã hoàn thành 18,5% kế hoạch doanh thu và 30,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tại đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2017 tổ chức cuối tháng 3 vừa qua, cổ đông REE cho rằng kế hoạch kinh doanh như trên là "quá thận trọng và có thể làm mất đi động lực cho sự phát triển" của công ty. Lãnh đạo REE giải thích rằng kế hoạch kinh doanh 2018 được lập dựa trên các nguồn lực có sẵn và tình hình của thị trường.

Đối với mảng M&E, trong năm 2018, kế hoạch doanh thu 2.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng (giảm 25,4% so với thực hiện năm 2017) là do thị trường M&E hiện nay cạnh tranh rất gay gắt. Đây cũng là điều đang diễn ra đối với Reetech, dù công ty đang cố gắng mở rộng xưởng cơ khí tại miền trung và miền bắc cũng như tập trung vào mảng phân phối sản phẩm máy điều hòa không khí và sản phẩm cơ khí.

Đối với mảng điện – nước, lãnh đạo REE kỳ vọng mảng này sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong tương lai do tình hình thủy văn tiếp tục thuận lợi cho các nhà máy thủy điện, vấn đề chênh lệch tỷ giá đã được Bộ Công Thương cho phép tính và giá điện và được thanh toán cho các công ty điện có lỗ chênh lệch tỷ giá từ năm 2015…

Về kế hoạch nới room ngoại, lãnh đạo REE cũng nhấn mạnh ngành nghề kinh doanh của công ty thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên hiện công ty chưa có kế hoạch nới room. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhu cầu huy động vốn và quy định cho phép thì vấn đề này sẽ được công ty nghiên cứu.

Tin mới lên