Bất động sản

Sài Gòn - Tây Bắc đầu tư khu công nghiệp hơn 5.000 tỷ tại Long An

(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lộc Giang sẽ do Công ty Cổ phần phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc làm nhà đầu tư.

Sài Gòn - Tây Bắc đầu tư khu công nghiệp hơn 5.000 tỷ tại Long An

Ảnh minh họa.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lộc Giang tại tỉnh Long An do Công ty Cổ phần phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (SCD) làm nhà đầu tư.

Theo quyết định, dự án có quy mô diện tích 466ha thuộc các xã Tân Mỹ, An Ninh Đông và xã Lộc Giang thuộc huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.198 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp nhà đầu tư khoảng 779 tỷ đồng và vốn huy động khoảng 4.419 tỷ đồng.

SCD sẽ có thời hạn thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 19/4/2022.

Theo quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định.

UBND tỉnh Long An có nhiệm vụ tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với chủ trương đầu tư được Thủ tướng phê duyệt.

Trong khi đó, SCD chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đích sử dụng đất trồng lúa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư này phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án.

Tin mới lên