Tài chính

SAM Holdings (SAM) đặt kế hoạch lợi nhuận 2022 đi ngang, muốn đổi trụ sở chính

(VNF) - Công ty Cổ phần SAM Holdings (HoSE: SAM) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại TP. HCM.

SAM Holdings (SAM) đặt kế hoạch lợi nhuận 2022 đi ngang, muốn đổi trụ sở chính

SAM Holdings (SAM) đặt kế hoạch lợi nhuận đi ngang trong năm 2022, muốn thay đổi trụ sở chính.

Theo đó, trong năm 2022, SAM Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,9% và 1,5% so với thực hiện trong năm 2021. Bên cạnh đó, công ty dự kiến kế hoạch cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 5%.

Công ty cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Ban lãnh đạo đưa ra lý do vì cùng với sự phát triển và mở rộng quy mô của công ty, do vậy trong thời gian tới có nhu cầu cần phải thay đổi địa điểm phù hợp hơn.

Được biết, SAM Holdings đang có địa chỉ tại 152/11B Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Xét về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2021 được SAM Holdings công bố trước đó, công ty đạt doanh thu thuần 608 tỷ đồng. Trong quý, mặc dù doanh thu cung cấp thành phẩm, hàng hóa giảm nhẹ, song nhờ ghi nhận thêm 29 tỷ đồng doanh thu từ cung cấp dịch vụ, tổng doanh thu thuần của công ty tăng 3% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng, do đó, lợi nhuận gộp giảm 71% còn 18,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý IV của công ty đạt 184 tỷ đồng, tăng 84% nhờ thu từ các nguồn lãi tiền gửi và tiền cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi bán cổ phiếu, thanh lý đầu tư, lãi chênh lệch tỷ giá và từ các hoạt động tài chính khác. Đây cũng chính là khoản thu đã giúp SAM Holdings thoát lỗ quý này.

Sau khi trừ các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng như phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết, công ty báo lãi sau thuế 98,2 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, tổng doanh thu của SAM Holdings là 2.251 tỷ đồng, bao gồm doanh thu thuần 1.889 tỷ đồng, giảm 2% và doanh thu tài chính 362 tỷ đồng, tăng 122%. Công ty báo lãi trước thuế 207 tỷ đồng, tăng 66% và lãi sau thuế 160 tỷ đồng, tăng 58%.

Năm 2021, SAM Holdings đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.261 tỷ đồng, bao gồm 2.960 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, 301 tỷ đồng doanh thu tài chính, đồng thời kỳ vọng lãi trước thuế 2021 hơn 300 tỷ đồng.

Như vậy, kết năm, tổng doanh thu và lãi trước thuế của công ty đều đã đạt 69% kế hoạch, trong đó, doanh thu thuần thực hiện được 63% và doanh thu tài chính vượt chỉ tiêu 20%.

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SAM Holdings là 7.568 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Tin mới lên