Tài chính tiêu dùng

Sàn thương mại điện tử phải ‘tố’ khách hàng bán hàng không xuất hóa đơn

Cục Thuế TP. HCM mới đây có công văn yêu cầu các sàn thương mại điện tử cung cấp danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại không lập hóa đơn kê khai thuế.

Sàn thương mại điện tử phải ‘tố’ khách hàng bán hàng không xuất hóa đơn

Kiểm soát các tổ chức, cá nhân bán hàng trên sàn TMĐT phải xuất hóa đơn

Mới đây, Cục Thuế TP. HCM đã gửi công văn yêu cầu Công ty TNHH Recess (đơn vị quản lý sàn Lazada) và Công ty Cổ phần Ti Ki (quản lý sàn Tiki)... về việc cung cấp danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại không lập hóa đơn kê khai thuế cho Cục Thuế TP. HCM.

Theo quy định, các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm lập hóa đơn cho người bán và kê khai nộp thuế theo quy định.

Do đó, tất cả các doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải yêu cầu các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên các sàn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, các sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp danh sách của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. HCM không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, không lập hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ.

Theo quy định, các sàn thương mại điện tử định kỳ cung cấp 1 quý 1 lần, chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo cho Cục Thuế TP. HCM. Việc cung cấp danh sách này bắt đầu từ quý I/2022.

Tin mới lên