Tài chính

Savico thông qua kế hoạch tăng vốn gấp đôi lên hơn 666 tỷ đồng

(VNF) - Lần tăng vốn gần đây nhất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, HoSE: SVC) là vào giữa năm 2020 khi phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu thưởng.

Savico thông qua kế hoạch tăng vốn gấp đôi lên hơn 666 tỷ đồng

Savico thông qua kế hoạch tăng vốn gấp đôi lên hơn 666 tỷ đồng

Savico vừa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, công ty này sẽ phát hành hơn 33,3 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ phát hành 100%.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ vốn chủ sở hữu căn cứ theo báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán, bao gồm 230 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và hơn 103 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021.

Savico sẽ thực hiện phương án phát hành này sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau phát hành, Savico sẽ tăng vốn gấp đôi từ hơn 333 tỷ đồng lên hơn 666 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 33,3 triệu đơn vị lên hơn 66,6 triệu đơn vị.

Lần tăng vốn gần đây nhất của Savico là vào giữa năm 2020, khi công ty này phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, Savico ghi nhận doanh thu thuần hơn 9.406 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 765 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 56%.

Chi phí tài chính đi ngang, đạt hơn 41 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 36% và 56% so với cùng kỳ, đạt hơn 312 tỷ đồng và hơn 225 tỷ đồng.

Savico báo lãi sau thuế 6 tháng hơn 257 tỷ đồng, tăng 82% so với mức thực hiện 6 tháng năm 2021.

Năm 2022, Savico lên kế hoạch doanh thu đạt 17.339 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 215 tỷ đồng, tăng tương ứng 22% và 2% so với cùng kỳ. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã vượt kế hoạch về lợi nhuận. 

Cổ phiếu SVC mở cửa phiên 30/8 ở mức giá 99.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 3.200 tỷ đồng.

Tin mới lên