Công nghệ

Sếp MISA: 'Trước sau gì doanh nghiệp cũng chuyển đổi số, tại sao không làm sớm?'

(VNF) - Theo ông Lê Hồng Quang, Phó tổng giám đốc thường trực MISA, nếu doanh nghiệp không chuyển đổi số thì đối thủ sẽ làm. Trước sau gì cũng chuyển đổi số, tại sao doanh nghiệp không làm sớm để tạo ra nhiều giá trị hơn?

Sếp MISA: 'Trước sau gì doanh nghiệp cũng chuyển đổi số, tại sao không làm sớm?'

Ông Lê Hồng Quang, Phó tổng giám đốc thường trực MISA.

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020, tính đến hết năm 2019 cả nước có 758.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm 62.6%, doanh nghiệp nhỏ là 31.2%. Đây sẽ là lực lượng lớn cần được quan tâm để thúc đẩy chuyển đổi số trong lộ trình sắp tới.

Chia sẻ hết sức thực tế về xu hướng và kinh nghiệm chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, ông Lê Hồng Quang cho rằng nếu doanh nghiệp không chuyển đổi số thì đối thủ sẽ làm. Trước sau gì cũng chuyển đổi số, tại sao doanh nghiệp không làm sớm để tạo ra nhiều giá trị hơn?

Nghiên cứu của MISA cho thấy khó khăn về mặt giải pháp chuyển đổi số mà các doanh nghiệp đang gặp phải chủ yếu là không đủ chi phí để đầu tư các hệ thống ERP của nước ngoài; các giải pháp trên thị trường không theo suốt được cả quá trình phát triển của doanh nghiệp và các giải pháp đang ứng dụng riêng lẻ từng bộ phận thì thiếu sự kết nối trong nội bộ với nhau và với các hệ thống bên ngoài doanh nghiệp để quản trị toàn diện.

Dựa trên thực tế triển khai giải pháp số hóa cho doanh nghiệp, MISA đã đưa ra bản đồ chuyển đổi số của doanh nghiệp ở mỗi quy mô, lĩnh vực. Đại diện MISA cũng cho biết, khi lựa chọn giải pháp chuyển đổi số phải căn cứ theo nhu cầu thực tế, doanh nghiệp cần đến đâu thì dùng phần mềm tới đó.

Doanh nghiệp nhỏ chỉ cần dùng quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số thì không cần đến trọn gói ERP cồng kềnh, lãng phí. Như vậy mới tiết kiệm được chi phí và khai thác hết tính năng của phần mềm. Còn đối với doanh nghiệp lớn sẽ cần nhiều nghiệp vụ phức tạp hơn về nhân sự, quản trị,… để thống nhất được tất cả bộ phận trong và ngoài doanh nghiệp, lãnh đạo nắm bắt được tình hình doanh nghiệp đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Doanh nghiệp được xem như một cơ thể sống, do vậy cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận bên trong và các đối tác bên ngoài như khách hàng, đối tác, ngân hàng, sàn thương mại điện tử/tuyển dụng…

Ông Quang đưa ví dụ, phần mềm bán hàng đã ghi nhận doanh thu, nếu dùng phần mềm kế toán riêng biệt sẽ phải lặp lại thao tác nhập liệu, còn dùng nền tảng thì hệ thống kế toán đã tự động lấy số liệu từ phần mềm bán hàng về. Nhân lực sẽ được sử dụng cho những công việc tạo ra giá trị cao hơn là những việc giá trị thấp như nhập liệu. Đó là cái nhanh hơn, chính xác hơn của nền tảng.

Tin mới lên