M&A

SHS thành cổ đông lớn của Long Giang Land

(VNF) – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa thông báo đã mua vào hơn 3,26 triệu cổ phiếu LGL của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land), tương ứng 9,43% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện hôm 25/8/2017.

SHS thành cổ đông lớn của Long Giang Land

Long Giang Land vừa có cổ đông lớn mới

Trước khi thực hiện giao dịch trên, SHS không sở hữu cổ phiếu của Long Giang Land.

Như vậy, SHS đã chính thức trở thành cổ đông lớn của Long Giang Land.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2017 của Long Giang Land đạt 14 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm 2016. Doanh thu thuần đạt hơn 103 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Long Giang Land đạt 2.241 tỷ đồng, tăng 22,3% so với hồi đầu năm, tập trung chủ yếu ở hàng tồn kho với 1.360 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2017 ở mức 455 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 1.785 tỷ đồng, tăng 21%, trong đó tổng nợ vay ở mức 749 tỷ đồng, tăng giảm nhẹ 26 tỷ đồng.

Tin mới lên