Tiêu điểm

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng Nam

(VNF) – Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng Nam đã bị tạm đình chỉ công tác để tiến hành các thủ tục kiểm điểm theo quy trình sau kết luận sai phạm.

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng Nam

Tạm đình chỉ công tác ông Lê Phước Hoài Bảo

Sáng 30/1, một lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, ngày 26/1 UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Phước Hoài Bảo để tiến hành làm thủ tục kiểm điểm, xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết sau khi xóa tên khỏi danh sách đảng viên, cấp có thẩm quyền sẽ thực hiện bước tiếp theo là rút các quyết định bổ nhiệm không đúng với ông Bảo. Hiện công việc ở Sở Kế hoạch - Đầu tư do một Phó giám đốc sở đảm nhận.

Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 16/12/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận một số nội dung trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày 12 và 13/12/2017 về vi phạm của ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Phước Hoài Bảo đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, ông Bảo cũng có ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học Thạc sỹ tại nước ngoài.

Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm ông Lê Phước Hoài Bảo là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam và các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền.

Tin mới lên