Đô thị

Thành phố Thủ Đức dự kiến giảm 2 phường

(VNF) - Thành phố (TP) Thủ Đức sẽ giảm 2 phường (thuộc Quận 2 cũ), còn lại 34 phường; là mô hình chính quyền cấp huyện gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND TP. Thủ Đức. Mô hình tổ chức chính quyền phường của TP. Thủ Đức không tổ chức HĐND phường, chỉ có UBND phường là cơ quan hành chính làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Thành phố Thủ Đức dự kiến giảm 2 phường

TP. Thủ Đức thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 quận gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (ảnh minh họa)

Thông tin được ghi nhận từ Hội nghị góp ý Đề án Tổ chức Chính quyền đô thị tại TP. HCM và Đề án thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM.

TP. HCM đã có kinh nghiệm 7 năm thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.

Theo Đề án thành lập TP. Thủ Đức trên cơ sở sắp xếp 3 quận: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, thì đây là mô hình “Thành phố trong Thành phố”, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Qua hơn 20 năm phát triển, trên địa bàn 3 quận này đã hình thành nhiều cơ sở kinh tế, giáo dục đào tạo, hạ tầng mới có ý nghĩa quan trọng với phát triển thành phố. Căn cứ kết quả nghiên cứu và cơ sở hạ tầng hiện tại, các định hướng, quy hoạch trong tương lai, nơi đây kỳ vọng đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố, tương đương khoảng 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước.

Sau khi thành lập TP. Thủ Đức, TP. HCM sẽ không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, chỉ thay đổi về cơ cấu, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện: giảm 3 quận (2, 9, Thủ Đức), tăng 1 thành phố (TP. Thủ Đức với quy mô diện tích hơn 211 km², dân số hơn 1.013.000 người).

Theo đề án, dự kiến TP. Thủ Đức sẽ giảm 2 phường (thuộc Quận 2 cũ) còn lại 34 phường; là mô hình chính quyền cấp huyện gồm có HĐND và UBND TP. Thủ Đức; mô hình tổ chức chính quyền phường của TP. Thủ Đức không tổ chức HĐND phường, chỉ có UBND phường là cơ quan hành chính làm việc theo chế độ thủ trưởng.

 

Từ khoá: Thủ Đức, TP. HCM,
Tin mới lên