Học thuật

Thiên đường thuế là gì? Tìm hiểu về giá chuyển giao

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thiên đường thuế (tax haven) là gì ? Tìm hiểu về giá chuyển giao.

Thiên đường thuế là gì? Tìm hiểu về giá chuyển giao

Thiên đường thuế (tax haven) là nước áp dụng thuế suất thập nhất đối với các khoản thuế các nhân và công ty.

Thiên đường thuế là gì ?

Thiên đường thuế (tax haven) là nước áp dụng thuế suất thấp nhất đối với các khoản thuế các nhân và công ty. Mức thuế thu nhập thấp thường hấp dẫn người giàu có và các công ty đa quốc gia tìm cách chuyển thu nhập của họ vào nước đó để giảm thiểu nghĩa vụ nộp thuế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tìm hiểu về giá chuyển giao

Giá chuyển giao là thuật ngữ được sử dụng để chỉ việc định giá của các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình, dịch vụ và quỹ được thực hiện bên trong một tổ chức. Ví dụ, hàng hóa từ bộ phận sản xuất có thể được bán cho bộ phận marketing, hoặc hàng hóa từ công ty mẹ có thể được bán cho một công ty con ở nước ngoài.

Tin mới lên