Đô thị

Thứ trưởng Nguyễn Nhật: 'Tháng 1/2020, Bộ Giao thông giải ngân 26.700 tỷ đồng/30.134 tỷ đồng được giao'

(VNF) - "Trong năm 2019, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) không đạt 100% mức vốn được giao trong năm, phải kéo dài sang năm sau hoặc phải giảm trừ kế hoạch năm", Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật: 'Tháng 1/2020, Bộ Giao thông giải ngân 26.700 tỷ đồng/30.134 tỷ đồng được giao'

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, năm 2019, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công khoảng 30.134 tỷ đồng (giao qua 7 đợt) và 1.146 tỷ đồng kế hoạch kéo dài.

Trong đó, vốn nước ngoài 7.971 tỷ đồng, vốn ngân sách trong nước 5.787 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 16.376 tỷ đồng.

Về tổng quan, nguồn vốn kế hoạch năm 2019 được bố trí đầy đủ so với nhu cầu đã đăng ký. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, Bộ GTVT đã tập trung bố trí vốn để trả nợ đọng cơ bản, thực hiện quyết toán đã hoàn thành, triển khai các dự án chuyển tiếp.

Cụ thể, đã bố trí vốn cho 46 dự án ODA (33 dự án để quyết toán, 13 dự án chuyển tiếp); 14 dự án giao thông trong nước (8 dự án quyết toán, trả nợ đọng xây dựng cơ bản, 6 dự án chuyển tiếp); 34 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dư từ dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (15 dự án để quyết toán, 18 dự án chuyển tiếp, 1 dự án khởi công mới), trả nợ đọng xây dựng 39 dự án..

Trong năm Bộ đã có 4 đợt thực hiện điều hoà, điều chỉnh vốn, cụ thể, có xin điều chỉnh giảm vốn nước ngoài gồm 1.341 tỷ đồng gồm: 400 tỷ đồng của dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; 308 tỷ đồng của Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông; 150 tỷ đồng của dự án cầu yếu giai đoạn 2; 136 tỷ đồng cho dự án cầu Hưng Hà; 108 tỷ đồng dự án QL217 giai đoạn 2; 100 tỷ đồng dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long; 100 tỷ đồng dự án W6 (kênh nối Sông Đáy - Ninh Cơ).

Ngoài ra, Bộ cũng điều hoà kế hoạch vốn cho cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đoạn Mai Sơn - QL 45.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: Dự kiến, đến hết thời hạn giải ngân ngày 31/12/20120, Bộ sẽ giải ngân 26.700 tỷ đồng trên tổng số 30.134 tỷ đồng đạt khoảng 88,6% kế hoạch giao.

Tuy nhiên, trong tổng số các nguồn vốn kế hoạch năm 2019, do có vướng mắc trong triển khai dự án nên Bộ đã có kế hoạch điều chỉnh giảm 1.341 tỷ đồng vốn nước ngoài tại một số dự án ODA. Nếu không tính số vốn nước ngoài xin điều chỉnh giảm, tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm đạt 92,7%.

Tin mới lên