Tiêu điểm

Thừa Thiên - Huế thành lập 4 tổ công tác liên ngành đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

(VNF) - Ngày 14/2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định thành lập 4 tổ công tác liên ngành đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư ở địa phương này.

Thừa Thiên - Huế thành lập 4 tổ công tác liên ngành đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

Thừa Thiên - Huế thành lập 4 tổ công tác liên ngành đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

Theo quyết định này, tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế. trực tiếp làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Đại Vui và Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Lê Văn Tuệ các Tổ phó; thành viên Tổ công tác gồm Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở Tài Chính, Xây dựng, TN&MT, GTVT, Văn hoá – Thể thao, Kho bạc Nhà nước tỉnh và một số cơ quan liên quan.

Dựa theo yêu cầu thực hiện, Tổ trưởng của tổ công tác này có thể quyết định mời thêm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia. 

Tiếp theo, các tổ công tác số 2, 3 và 4 do các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh, Phan Quý Phương và Nguyễn Thanh Bình làm Tổ trưởng. Các giám đốc sở, ngành, Kho bạc Nhà nước tỉnh và một số cơ quan liên quan làm thành viên tổ công tác. 

Theo đó, các tổ công tác này sẽ có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh theo danh mục các dự án.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngoài các nhiệm vụ trên, tổ công tác sẽ rà soát và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, điều phối với các Sở, ngành, địa phương để giúp đỡ, giải quyết các khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân đầu tư công.

Cùng với đó, nghiên cứu cơ chế, chính sách theo quy định pháp luật, đề xuất gải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư. Đề xuất giải pháp nhằm tiếp cận và thu hút nhà đầu tư có tiềm lực vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm của tỉnh.

Tin mới lên