Tài chính

TIP chốt phương án huy động 975 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

(VNF) - Trong 2 quý cuối năm, TIP sẽ phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khá nhiều so với thị giá hiện nay. Số tiền huy động được ước tính là 975 tỷ đồng, trong đó hơn 860 tỷ đồng được sử dụng cho dự án Khu công nghiệp Đức Long 3.

TIP chốt phương án huy động 975 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

TIP chốt phương án huy động 975 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE: TIP) vừa thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành mới hơn 39 triệu cổ phiếu, tương đương 150% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ chào bán là 2:3, tương đương cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 3 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 37% thị giá hiện nay là 39.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 11/8). Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Được biết, cơ sở để TIP đưa ra mức giá chào bán nói trên là dựa vào giá trị sổ sách của cổ phiếu TIP tại thời điểm cuối năm 2020 là 23.516 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, theo thống kê, thị giá của TIP dao động ở mức 41.600 đồng/cổ phiếu (tính trung bình giá đóng cửa từ ngày 26/4 - 9/6).

Như vậy, tổng số tiền dự kiến thu về sau đợt chào bán là 975 tỷ đồng. Trong đó, TIP dự kiến chi hơn 860 tỷ đồng để bổ sung vốn đối ứng tại dự án Khu công nghiệp Đức Long 3, 15 tỷ đồng thanh toán phí bảo lãnh phát hành và 100 tỷ còn lại bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Hiện nay, cổ đông lớn nhất của TIP là Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID), sở hữu 56,74% vốn. Một cổ đông lớn khác là Quỹ American LLC, sở hữu 16,06% vốn. Chỉ cần 2 cổ đông này thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, thì đợt phát hành của TIP sẽ chắc chắn thành công, do đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 70% số cổ phiếu chào bán theo quy định của Luật Chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, tính riêng quý II/2021, TIP ghi nhận doanh thu thuần 59 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Do chi phí neo cao, doanh nghiệp lãi sau thuế 20 tỷ đồng, giảm đến 38%.

Tuy nhiên nhờ quý I khả quan, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TIP đạt 155,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 21% so với cùng giai đoạn năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của TIP đạt gần 960 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng các khoản phải thu giảm 52%, còn hơn 131 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền nhàn rỗi tăng đến 78% lên hơn 195 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo quý II đã giảm 27% so với đầu năm, còn hơn 300 tỷ đồng. TIP không còn ghi nhận bất kỳ khoản vay nào sau khi xóa sổ gần 49 tỷ đồng các khoản vay với cá nhân. Ở chiều ngược lại, tiền thuê đất và phí hạ tầng trả trước của khách hàng ghi nhận gấp 5 lần đầu năm, với hơn 29 tỷ đồng.

Tin mới lên