Thị trường

TKV: Than xuất khẩu 3 tháng đầu năm tăng gấp đôi so với cùng kỳ

(VNF) - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có báo cáo thực hiện tiêu thụ tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2018, theo đó than tiêu thụ tháng 3 ước đạt 3,79 triệu tấn, dự kiến 3 tháng đầu năm 2018 đạt 9,71 triệu tấn, bằng 27% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2017.

TKV: Than xuất khẩu 3 tháng đầu năm tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Than xuất khẩu 3 tháng đầu năm tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Cụ thể, theo TKV, than xuất khẩu tháng 3 ước đạt 217 ngàn tấn, dự kiến 3 tháng đầu năm 2018 đạt 412 ngàn tấn, bằng 21,7% kế hoạch năm và bằng 223% so với cùng kỳ năm 2017.

Còn than tiêu thụ trong nước tháng 3 ước đạt 3,56 triệu tấn, dự kiến 3 tháng đầu năm 2018 đạt 9,29 triệu tấn, bằng 27,3% kế hoạch năm và bằng 111% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, than cho điện tháng 3 ước đạt 2,78 triệu tấn; than cho phân bón ước đạt 151 ngàn tấn; than cho xi măng ước đạt 260 ngàn tấn; than cho hộ khác ước đạt 382 ngàn tấn.

Dự kiến 3 tháng đầu năm 2018, than cho điện đạt 6,99 triệu tấn, bằng 26,4% kế hoạch năm và bằng 108% so với năm 2017; than cho phân bón đạt 363 ngàn tấn bằng 21,7% kế hoạch năm và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2017.

Còn than cho xi măng dự kiến 3 tháng đầu năm 2018 đạt 596 ngàn tấn bằng 24,8% kế hoạch năm và bằng 172% so với cùng kỳ năm 2017; than cho hộ khác đạt 1.342 ngàn tấn bằng 38% kế hoạch năm và bằng 124% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo TKV, than sạch sản xuất tháng 3 ướt đạt 2,99 triệu tấn, dự kiến 3 tháng đầu năm 2018 đạt 8,13 triệu tấn, bằng 24,8% kế hoạch năm và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, TKV cũng cho biết dự kiến than sạch tồn kho đến ngày 31/3/2018 đạt 8,3 triệu tấn.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết năm 2017, Tổng giám đốc TKV cho biết mức lãi năm 2017 của Tập đoàn đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với năm 2016.

Theo Tổng giám đốc TKV, Tập đoàn đạt được mức lãi như vậy là nhờ một phần từ việc 2 nhà máy alumin đã sản xuất 1,14 triệu tấn. Doanh thu đưa về từ alumin đạt 8.600 tỷ đồng, góp vào khoản thu 12.150 tỷ đồng từ khoáng sản của TKV. Chỉ tính riêng Nhà máy Nhân Cơ đã ghi nhận sản lượng 501.000 tấn alumin, bằng 80% công suất thiết kế.

Năm 2017, lượng than tiêu thụ của TKV ước đạt 35,5 triệu tấn (bằng 101,6% kế hoạch điều chỉnh của TKV và bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, lượng than tiêu thụ trong nước cả năm đạt 34,048 triệu tấn (bằng 101,6% kế hoạch năm và bằng 98,6% cùng kỳ năm trước) và gần 1,5 triệu tấn than được xuất khẩu sang nước ngoài.

Tin mới lên