Nhân vật

Tổng giám đốc mới của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam là ai?

(VNF) - Ngày 13/8, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (VIMC) chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Tĩnh làm Tổng giám đốc của VIMC. Trước đó, ông Cảnh Tĩnh nắm chức Quyền Tổng giám đốc VIMC suốt 4 năm qua.

Tổng giám đốc mới của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam là ai?

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh sinh năm 1975, nguyên quán xã Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội - Kinh tế, Thạc sỹ Tài chính.

Về quá trình công tác, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh đã từng làm việc tại lữ đoàn 368- Quân đoàn 1 Bộ đội (giai đoạn 9/1992 - 7/1993); đến 8/1993 - 7/1997 là sinh viên Trường ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội; 2/1998 - 3/1999, ông làm kế toán viên Công ty TNHH Tân Hà; tháng 4/1999 - 2/2000 là kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Thương mại lâm sản Hà Nội tại Bắc Ninh; vào 3/2000 - 3/2010 làm kế toán trưởng Cục Kiểm lâm. Tháng 3/2010 - 01/2011 Kế toán trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đến năm 2011, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh chức về công tác tại VIMC và nắm giữ nhiều vai trò khác nhau. Cụ thể, tháng 1/2011 làm cán bộ Ban Tài chính Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; từ tháng 1/2011 - 2/2012 Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; vào tháng 2/2012 – 28/10/2015, ông là Trưởng Ban Tài chính và Quản l (vốn góp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

Từ 7/2014 - 7/2015 là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; Từ tháng 7/2015 đến 10/2015 làm Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Từ 1/10/2015 đến nay, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh giữ chức Quyền Tổng giám đốc VIMC và đến ngày 13/8/2020, ông chính thức giữ chức Tổng Giám đốc VIMC, bắt đầu chuyển đổi thương hiệu mới và vận hành Tổng công ty mẹ theo mô hình công ty cổ phần.

Tin mới lên