Tài chính tiêu dùng

Tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt hơn 608.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22,7%

(VNF) - Tính đến hết tháng 4/2021, tổng tài sản của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm ước đạt 608.324 tỷ đồng, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 101.471 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 506.853 tỷ đồng.

Tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt hơn 608.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22,7%

Tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt hơn 608.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22,7%

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết tính đến hết tháng 4/2021, thị trường bảo hiểm có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 20 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Cũng theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 4/2021, tổng tài sản của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm ước đạt 608.324 tỷ đồng, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến hết tháng 4/2021, tổng tài sản của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm ước đạt 608.324 tỷ đồng, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 101.471 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 506.853 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 501.292 tỷ đồng, tăng 22,06% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.485 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 448.807 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 61.208 tỷ đồng, tăng 19,12% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.241 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 41.967 tỷ đồng.

Báo cáo trước đó đánh giá về ngành bảo hiểm năm 2021 của SSI Research dự báo thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng hai chữ số trong năm nay ở khoản doanh thu phí bảo hiểm gốc với cả loại hình nhân thọ và phi nhân thọ.

Cụ thể, trong năm nay, các công ty bảo hiểm có thể tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng lớn hơn nhờ các hợp đồng bancassurance độc quyền (bán chéo qua ngân hàng) mới được ký kết cuối năm 2020 và nhu cầu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở mức khá.

Bên cạnh đó, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát và không còn giãn cách xã hội, các hoạt động bán hàng (họp mặt, hội nghị khách hàng...) có thể phục hồi như lúc trước dịch sẽ thúc đẩy hoạt động bán hàng mạnh hơn. Kinh tế phục hồi cũng thúc đẩy bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng.

Các chuyên gia tại SSI Research dự báo tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc với loại hình nhân thọ sẽ vào khoảng 22% và 10-12% với loại hình phi nhân thọ.

Trong khi đó, động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của nhóm công ty bảo hiểm năm nay sẽ là việc mở rộng tài sản quản lý (AUM). Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận sẽ không bằng với mức tăng doanh thu phí do nhiều yếu tố thị trường.

Tin mới lên