Tài chính

TP. HCM: 6 tháng giải quyết hoàn thuế 6.047 tỷ đồng, hoàn xuất khẩu chiếm gần 89%

(VNF) - Theo báo cáo của Cục Thuế TP. HCM, 6 tháng đầu năm 2018, tổng số hồ sơ xin hoàn thuế được cơ quan này xem xét giải quyết là 1.124 hồ sơ với số tiền được hoàn cho người nộp thuế là 6.047 tỷ đồng.

TP. HCM: 6 tháng giải quyết hoàn thuế 6.047 tỷ đồng, hoàn xuất khẩu chiếm gần 89%

6 tháng, Cục thuế TP. HCM đã giải quyết hoàn thuế 6.047 tỷ đồng, hoàn xuất khẩu chiếm gần 89%

Trong đó, số thuế hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 88,66% trên tổng số thuế đã hoàn; số thuế hoàn cho hoạt động đầu tư và mua sắm tài sản cố định chiếm 10,69%; số thuế hoàn cho hoạt động dầu khí chiếm 0,22% và các trường hợp khác chiếm 0,44%.

"Trong tổng số thuế hoàn như trên, cơ quan thuế đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử cho khoảng 668 hồ sơ với tổng số tiền hoàn 3.069 tỷ đồng...", ông Lê Duy Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM cho biết.

Được biết, TP. HCM hiện có 222.003 doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tài khoản thực hiện nộp thuế điện tử đạt 96,55%. Số tài khoản doanh nghiệp đăng ký thành công tại ngân hàng thương mại chiếm 93,88%. Số chứng từ thực hiện nộp thuế điện tử đạt 81,2% trên tổng số chứng từ truyền về kho bạc. Số lượng doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng internet chiếm 99,99% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Cục thuế TP. HCM cũng cho biết nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, trong những tháng cuối năm 2018, Cục sẽ tiếp tục mở rộng nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp. Phấn đấu thực hiện hoàn điện tử đạt 70% số hồ sơ đề nghị hoàn thuế và số tiền hoàn thuế. Đảm bảo ít nhất 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạn. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất 80%.

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế 6 tháng đầu năm 2018 trước đó của Cục Thuế TP. HCM, đơn vị đã tiến hành thanh, kiểm tra tại 10.077 doanh nghiệp.

Kết quả, Cục thuế TP. HCM đã phát hiện nhiều vi phạm hành chính về thuế nên đã ra quyết định truy thu và phạt với số tiền 2.214 tỷ đồng, tăng 8,4% (so cùng kỳ năm 2017); giảm lỗ 8.045 tỷ đồng, tăng 39,6%; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (giá trị gia tăng) 312 tỷ đồng, tăng 44,4%; đã nộp vào ngân sách nhà nước 1.180 tỷ đồng, tăng 13,8%.

Trong đó, cơ quan thuế đã thực hiện kiểm tra 68.340 hồ sơ kê khai thuế với số thuế yêu cầu kê khai bổ sung là 56 tỷ đồng, tăng 166%; triển khai kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp 9.376 lượt với số thuế truy thu và phạt 997 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 162 tỷ đồng, giảm lỗ 4.259 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 409 tỷ đồng.

Tin mới lên