Đô thị

TP. HCM: Chưa thu hồi được gần 2.500m2 đất công sai phạm

(VNF) - Báo cáo của Thanh tra TP. HCM giai đoạn 2017 vừa được công bố cho thấy sai phạm quản lý đất công đều rơi vào nhóm doanh nghiệp nhà nước hoặc các đơn vị sự nghiệp.

TP. HCM: Chưa thu hồi được gần 2.500m2 đất công sai phạm

Sai phạm tập trung chủ yếu ở các đơn vị sự nghiệp, Tổng công ty, công ty nhà nước được giao đất, cho thuê đất. Đất công được sử dụng không đúng mục đích, cho thuê trái quy định hoặc bỏ trống gây lãng phí.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của các đơn vị được giao đất. Một số đơn vị, doanh nghiệp vì lợi ích cục bộ lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư, hợp tác liên doanh liên kết để cho thuê đất hoặc tự bố trí cán bộ, công nhân viên làm nhà ở.

Theo kết luận thanh tra, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra và xử lý việc sử dụng đất công không đúng mục đích.

Trong đợt thanh tra vừa qua, thành phố phát hiện 103 mặt bằng sai phạm, trong đó tổng công ty, đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sai phạm đến 90 mặt bằng; UBND, đơn vị hành chính sai phạm 5 mặt bằng và công ty cổ phần 8 mặt bằng.

Trong đợt này, Thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 11 tập thể và 34 cá nhân. Đến nay đã thu hồi được gần 7.000 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Việc kiến nghị thu hồi gần 2.500 m2 đất hiện đang trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tin mới lên