Tài chính

TP. HCM: Hàng loạt dòng thuế về 0% khiến thu thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh

(VNF) - Thu thuế nội địa trên địa bàn TP. HCM trong 8 tháng năm 2018 tăng 15,5%, trong khi thu từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm đến hơn 4,4%. Theo Cục Hải quan TP. HCM, nguyên nhân khiến số thu xuất nhập khẩu giảm là do tác động từ các dòng thuế FTAs (hầu hết đều có mức thuế 0%), ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu giảm mạnh…

TP. HCM: Hàng loạt dòng thuế về 0% khiến thu thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh

Ảnh minh họa.

Theo Sở Tài chính TP. HCM, ước thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm trên toàn địa bàn được 245.701 tỷ đồng, đạt 65,21% dự toán năm và tăng 10,26% (so với cùng kỳ năm 2017).

Các khoản thu bao gồm, thu nội địa ước được 162.386 tỷ đồng, đạt 63,38% dự toán năm và tăng 14,81%; thu từ dầu thô ước được 15.982 tỷ đồng, đạt 127,14% dự toán năm và tăng 45,56%.

Đáng chú ý, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 8 tháng qua lại giảm mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 67.260 tỷ đồng, đạt 62,28% dự toán, giảm 4,49%. Theo Cục Hải quan TP. HCM, nguyên nhân khiến số thu giảm do tác động từ các dòng thuế FTAs (hầu hết đều có mức thuế 0%), ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu giảm mạnh…

Theo nhận định của Cục Hải quan TP. HCM, với tốc độ thu như trên, đơn vị khó có thể đạt được chỉ tiêu thu năm 2018 với 108.000 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Sở Tài chính TP. HCM, trong thu nội địa, nếu không kể thu tiền sử dụng đất, đạt 150.417 tỷ đồng. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế 99.147 tỷ đồng, đạt 60,05% dự toán và tăng 15%; thu từ hoạt động khác 56.801 tỷ đồng, đạt 70,04% dự toán năm và tăng 16,22%; lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại 4.075 tỷ đồng, đạt 58,21% dự toán năm và giảm 18,23%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết được 2.363 tỷ đồng, đạt 78,76% dự toán năm và tăng 16,57%.

Trong các khoản thu từ hoạt động kinh tế, thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được 42.285 tỷ đồng, đạt 66,07% dự toán và tăng 27,67%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương được 4.889 tỷ đồng, đạt 64,33% dự toán và tăng 18,63%; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương được 11.511 tỷ đồng, đạt 62,56% dự toán và tăng 13,72%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 40.462 tỷ đồng, đạt 53,87% dự toán và tăng 5,97%.

 

Tin mới lên