Bất động sản

TP. HCM: Hàng loạt dự án nhà ở chậm tiến độ ​ở huyện Bình Chánh

(VNF) - UBND huyện Bình Chánh vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp năm 2022.

TP. HCM: Hàng loạt dự án nhà ở chậm tiến độ ​ở huyện Bình Chánh

UBND huyện Bình Chánh đã rà soát 323 dự án đang triển khai trên địa bàn (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, ở lĩnh vực xây dựng, có 53/323 dự án hết hiệu lực và nhiều dự án phát triển nhà ở chậm tiến độ. 

Trước đó, UBND huyện Bình Chánh đã rà soát 323 dự án đang triển khai trên địa bàn, có 90 dự án hết hiệu lực, trong đó 87 dự án nhà ở, 3 dự án hạ tầng liên quan khu dân cư. 

Cụ thể, 90 dự án hết hiệu lực trải dài trên địa bàn 13 xã của huyện. Trong đó, xã Bình Hưng có 34 dự án nhà ở, 2 dự án hạ tầng hết hiệu lực. Xã Phong Phú có 11 dự án nhà ở; xã An Phú Tây có 15 dự án nhà ở và xã Tân Kiên có 5 dự án hết hiệu lực.

Xã Lê Minh Xuân có 6 dự án nhà ở và 1 dự án hạ tầng. Các xã Tân Nhựt, Tân Túc, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, mỗi xã có 3 dự án nhà ở hết hiệu lực. Các xã Vĩnh Lộc B, Đa Phước, Hưng Long, Bình Chánh, mỗi xã có 1 dự án nhà ở hết hiệu lực.

UBND Huyện Bình Chánh đã ban hành 90 công văn đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, khai thác.

Sau 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản này, trường hợp dự án vẫn chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng, UBND huyện Bình Chánh sẽ kiến nghị UBND TP. HCM, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét thu hồi dự án theo quy định.

UBND huyện Bình Chánh cũng lưu ý trong quá trình thực hiện dự án, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị công ty báo cáo UBND huyện để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyên nhân chậm tiến độ đa phần đến từ năng lực tài chính, khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư, các vướng mắc khác về giải tỏa bồi thường, pháp lý…

Đồng thời, việc xác định giá đất các vị trí trong công tác thẩm định giá bồi thường giữa Hội đồng Thẩm định giá TP. HCM và UBND huyện chưa thống nhất, phải thực hiện lại nhiều lần. Một số dự án bồi thường, hỗ trợ đã hết hiệu lực thực hiện; các sở ngành chưa thống nhất gia hạn phương án hay lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ. 

Tin mới lên