Ngân hàng

TPBank trình kế hoạch lãi riêng lẻ năm 2020 hơn 4.000 tỷ, đẩy mạnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

(VNF) - Để hiện thực hóa kế hoạch lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, TPBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%. Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay khách hàng dự kiến chỉ ở mức 9% - khá thấp so với mức bình quân 27% của 3 năm gần đây. Bù lại, ngân hàng này sẽ đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức kinh tế với dư nợ mục tiêu cuối năm 2020 là 12.000 tỷ đồng, gấp tới 2,5 lần con số cuối năm 2019.

TPBank trình kế hoạch lãi riêng lẻ năm 2020 hơn 4.000 tỷ, đẩy mạnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

TPBank trình kế hoạch lãi riêng lẻ năm 2020 hơn 4.000 tỷ, đẩy mạnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Theo đó, sau khi đã tính đến ảnh hưởng của dịch Covid-19, TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2020 ở mức 4.068 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019.

Để hiện thực hóa kế hoạch lợi nhuận này, TPBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%. Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay khách hàng chỉ ở mức 9% - khá thấp so với mức bình quân 27% của 3 năm gần đây. Bù lại, ngân hàng này sẽ đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức kinh tế với dư nợ mục tiêu cuối năm 2020 là 12.000 tỷ đồng, gấp tới 2,5 lần con số cuối năm 2019.

Trong bối cảnh lãi suất cho vay giảm liên tiếp theo lệnh từ Ngân hàng Nhà nước khiến biên lợi nhuận của hoạt động cho vay giảm đáng kể, việc đẩy mạnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho phép TPBank bù đắp được sự hao hụt trên bởi trái phiếu doanh nghiệp có lợi suất khá cao và tương đối ổn định.

Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu năm nay của TPBank ở mức dưới 2,5%. Mức trần này khá cao so với con số 1,28% cuối năm 2019.

Trong năm, TPBank dự kiến tăng trưởng tổng vốn huy động 7%; trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 15%, tiền gửi và vay của tổ chức tín dụng khác giảm 13%. Việc gia tăng tiền gửi khách hàng, giảm tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác giúp lành mạnh hóa hơn cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng này (xem thêm: 'Cấu trúc lạ' ở TPBank).

Ban lãnh đạo TPBank cho biết năm 2020, ngân hàng dự kiến sẽ hoàn thành phương án cơ cấu lại gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện các gói tín dụng lãi suất ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ; ưu tiên phát triển các sản phẩm cho vay tín chấp, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế, hướng đến tệp khách hàng lớn. Cùng với đó, đẩy mạnh doanh số bán bảo hiểm nhân thọ thông qua triển khai và hoàn thiện các mô hình nhân sự chuyên bán bảo hiểm, xây dựng hạ tầng cung cấp sản phẩm bảo hiểm online.

TPBank dự kiến mở mới 5 chi nhánh, 5 phòng giao dịch, mở thêm ít nhất 100 điểm LiveBank trong năm 2020, nâng tổng điểm LiveBank lên khoảng 300-350.

Về cổ tức, ngân hàng này trình cổ đông phương án chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu cho năm 2019.

Tin mới lên