Tiêu điểm

Trình Bộ Chính trị xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam vào tháng 9

(VNF) - Theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, dự kiến vào tháng 9/2022, Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị xem xét, có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Trình Bộ Chính trị xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam vào tháng 9

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng mức đầu tư dự kiến toàn bộ dự án khoảng 58,71 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đã rà soát, cập nhật bổ sung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan, các chuyên gia, nhà khoa học; đã thống nhất bằng văn bản với 20 địa phương có dự án đi qua; tổ chức lấy ý kiến các bộ, ban, ngành liên quan và đã hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 2/2019.

Đến ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng đề án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và lấy ý kiến Ban Kinh tế Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp thu, hoàn thiện và trình Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào ngày 20/9/2021.

Tuy nhiên, do dự án đang được hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị báo cáo Bộ Chính trị cho phép lùi thời hạn báo cáo về chủ trương đầu tư dự án đến khi có kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định.

Theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, dự kiến tháng 9/2022, Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị xem xét, có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ là đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, chiều dài 1.545km, tốc độ khai thác tối đa khoảng 320km/giờ. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến toàn bộ dự án khoảng 58,71 tỷ USD, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng là 1,98 tỷ USD; chi phí xây dựng 31,58 tỷ USD, chi phí thiết bị 15 tỷ USD; chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác 5,82 tỷ USD; chi phí dự phòng 4,07 tỷ USD.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, nhu cầu vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra phương án phân kỳ đầu tư.

Theo đó, giai đoạn 1 của dự án sẽ đầu tư đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - TP. HCM, với chiều dài 665km, tổng mức đầu tư dự kiến 24,72 tỷ USD. Tiến độ dự án sẽ chuẩn bị đầu tư cho toàn tuyến giai đoạn 2020-2026, thi công giai đoạn 2027-2031, đưa vào khai thác khoảng năm 2032.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ đầu tư đoạn Vinh - Nha Trang để nối thông toàn tuyến, với chiều dài 894km, tổng mức đầu tư dự kiến 33,99 tỷ USD. Dự kiến năm 2040 đưa vào khai thác đoạn Vinh - Đà Nẵng; khoảng năm 2045 - 2050 khai thác đoạn Đà Nẵng - Nha Trang.

Tin mới lên