Đô thị

Từ 31/10, dừng thu phí BOT Quốc lộ 1K đoạn Đồng Nai - Bình Dương - Tp. Hồ Chí Minh

(VNF) - Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa ký văn bản tạm dừng thu phí đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - Tp. Hồ Chí Minh theo hình thức BOT.

Từ 31/10, dừng thu phí BOT Quốc lộ 1K đoạn Đồng Nai - Bình Dương - Tp. Hồ Chí Minh

Liên quan đến phương án tài chính của dự án, ông Nguyễn Xuân Cường cho biết: Ngày 8/7/2020, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức họp với Doanh nghiệp dự án để tính toán xác định thời hạn thu phí của Dự án.

Sau cuộc họp này, các bên đã đi đến thông nhất: "Phải thực hiện theo kết luận của cơ quan kiểm toán, tạm thời chưa tính trong phương án tài chính để xác định thời gian thu phí của dự án. Trường hợp Kiểm toán nhà nước có ý kiến khác sẽ điều chỉnh phương án tính toán và cập nhật điều chỉnh hợp đồng theo quy định. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án tạm tính kết thúc vào ngày 31/10/2020", công văn nêu rõ.

Căn cứ vào đó, Tổng cục ĐBVN cho biết: trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, đề nghị Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các Trạm thu phí thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - Tp. Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 31/10/2020.

"Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí".

"Nhà đầu tư phải báo cáo Tổng cục ĐBVN kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 5/11/2020. Đối với vé tháng, vé quý các phương tiện đã mua, doanh nghiệp phải hoàn trả lại tiền khách hàng trước ngày 31/10/2020", công văn nêu rõ.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên