Tiêu điểm

Văn phòng Chính phủ giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh được Văn phòng Chính phủ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Văn phòng Chính phủ giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu tại Văn phòng Chính phủ là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tại hội nghị, 100% cử tri Văn phòng Chính phủ có mặt tín nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Phạm Bình Minh.

Thay mặt các ứng viên được giới thiệu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định luôn gắn bó với nhân dân, trung thành với sự nghiệp của Đảng và nhân dân; bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; bảo vệ quyền lợi vật chất, tinh thần, quyền tài sản, quyền công dân mà Hiến pháp quy định; bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng cũng cam kết thúc đẩy cải cách, góp phần đưa đất nước phát triển, thực hiện phương châm dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, nhất là có những chính sách ưu tiên trong phát triển cho những nơi còn khó khăn, thiên tai, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc.

Trong một diễn biến liên quan, Ban Nội chính Trung ương cũng vừa tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% giới thiệu ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghị cũng giới thiệu ông Phạm Nam Tiến (Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương) ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV.

Với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cử tri cũng thống nhất giới thiệu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin mới lên