Đô thị

Vắng nhà đầu tư, Cần Thơ kiến nghị đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch

UBND TP. Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Vắng nhà đầu tư, Cần Thơ kiến nghị đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch

KCN Trà Nóc.

TP. Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phát triển 8 KCN với tổng diện tích hơn 2.349ha. Tuy nhiên, thời gian qua, việc đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Chỉ có KCN Trà Nóc I và KCN Trà Nóc II được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước đi kèm với những chính sách ưu đãi thời gian trước đây, nên đã thu hút được nhiều dự án đầu tư (KCN Trà Nóc I lấp đầy 100%, KCN Trà Nóc II lấp đầy 89%).

Các KCN còn lại triển khai chậm do thiếu nguồn lực đầu tư, giá cho thuê đất cao, không được hưởng ưu đãi đầu tư, thiếu cơ chế chính sách triển khai thực hiện phù hợp. Mặt khác, địa điểm, vị trí, quy mô của một số KCN chưa thật sự hợp lý, chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, dẫn đến một số KCN đến nay vẫn chưa thể triển khai được.

UBND TP. Cần Thơ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đưa ra khỏi quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn thành phố đến năm 2020 đối với các KCN không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cụ thể gồm: KCN Ô Môn (600ha); KCN Bắc Ô Môn (400ha) và KCN Thốt Nốt - giai đoạn 2 (400 ha). Hiện nay, các KCN này chưa được thành lập, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và chưa có nhà đầu tư thứ cấp trong KCN.  

Sau khi được Thủ tướng đồng ý đưa các KCN nói trên ra khỏi quy hoạch, phần quỹ đất quy hoạch các KCN này sẽ được giữ nguyên hiện trạng. Trường hợp thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ cập nhật phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố, dự kiến là phát triển đô thị và dịch vụ logistic.

Đồng thời, UBND TP. Cần Thơ kiến nghị bổ sung các KCN vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn thành phố đến năm 2020, bao gồm: KCN Ô Môn - Cần Thơ (vị trí quy hoạch dự kiến tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, quy mô diện tích khoảng 500ha); KCN Vĩnh Thạnh (tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, diện tích 900ha).

Theo UBND TP. Cần Thơ, tổng diện tích KCN đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch và tổng diện tích KCN đề nghị bổ sung là ngang nhau (1.400ha) nên không làm tăng tổng diện tích đất quy hoạch. Do vậy, việc bổ sung đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Diện tích chuyển đổi để thực hiện 2 KCN bổ sung là đất trồng lúa 2 vụ, dự kiến sản lượng lúa của thành phố sẽ bị giảm đi khoảng 9.859 tấn, chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với sản lượng lúa của toàn thành phố (năm 2019 là 1,3 triệu tấn), do vậy vẫn đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, vị trí dự kiến bổ sung quy hoạch 2 KCN này cũng có điều kiện thuận lợi về giao thông, có khả năng liên kết phát triển đối ngoại cao, có nguồn cung ứng nguyên liệu, lao động, dịch vụ dồi dào, phong phú...

Tin mới lên