Ngân hàng

VietBank dự tính hoàn tất tăng vốn thêm 1.000 tỷ trong năm 2018, rục rịch lên sàn UPCoM

(VNF) - Trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, VietBank sẽ lên sàn UPCoM.

VietBank dự tính hoàn tất tăng vốn thêm 1.000 tỷ trong năm 2018, rục rịch lên sàn UPCoM

VietBank dự tính hoàn tất tăng vốn thêm 1.000 tỷ trong năm 2018, rục rịch lên sàn UPCoM

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa Nghị quyết về việc bổ sung, sửa đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, VietBank sẽ thực hiện tăng vốn hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.007 tỷ đồng lên mức hơn 4.256 tỷ đồng, thông qua phát hành gần 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hơn 9,7 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Giá chào bán đều là 10.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên giá trị sổ sách của VietBank tại ngày 31/12/2017 là 10.247 đồng/cổ phiếu.

Về phương thức phát hành, các cổ đông hiện hữu và người lao động được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 100:28 (cứ 100 cổ phiếu nhận được quyền mua thêm 28 cổ phiếu). 

Các cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế về thời gian chuyển nhượng và được phép chuyển nhượng quyền mua. Riêng với cổ phiếu ESOP thì người mua phải có thời gian công tác tại Vietbank ít nhất từ 1 năm trở lên và không có đơn thôi việc hoặc bị kỷ luật (các đối tượng ngoại lệ phải được HĐQT phê duyệt); thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Dự kiến đợt phát hành trên hoàn thành trong năm 2018.

Phía VietBank cho biết, toàn bộ phần vốn 1.007 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ dùng cho đầu tư tài sản để phát triển mở rộng mạng lưới hoạt động, sinh lợi cho hoạt động của ngân hàng này, tuân thủ quy định về tỷ lệ đầu tư tài sản cố định.

Tại Nghị quyết, HĐQT VietBank cho biết cổ phiếu của ngân hàng đã được đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với mã cổ phiếu VBB.

Ngoài ra, ngân hàng này đã tiến hành nộp Hồ sơ đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để đưa cổ phiếu vào giao dịch chính thức.

"Trên cơ sở đó, sau khi hoàn tất tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên, VietBank sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục theo quy định để đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường UPCoM, tối đa trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (trường hợp việc phát hành cổ phiếu hoàn thành xong trước khi cổ phiếu chính thức được giao dịch) hoặc thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán này (trường hợp cổ phiếu của Ngân hàng đã được giao dịch trên UPCoM trước khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu)", Nghị quyết của VietBank nêu rõ.

Năm 2018, VietBank đặt kế hoạch đạt lợi nhuận trước thuế tối thiểu 97 tỷ đồng, phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng đạt tối thiểu 11%, phấn đấu đạt 32%. Tổng tài sản tăng tối thiểu 16%, phấn đấu tăng 30%.

Tin mới lên