Ngân hàng

VietinBank chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 8/7

(VNF) - Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) chính thức thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

VietinBank chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 8/7

VietinBank chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 8/7 tới đây

Theo đó, VietinBank sẽ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 8/7/2021.

Sau phát hành, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng, tương đương tăng 29,06% so với trước khi phát hành.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được sử dụng vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động tín dụng, mạng lưới hoạt động.

Tại danh sách cổ đông cổ đông của VietinBank tính đến ngày 29/4, cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu là 64,46%. Trong đó, ông Lê Đức Thọ - chủ tịch HĐQT VietinBank, đại diện cho 40% phần vốn của nhà nước, 2 thành viên HĐQT là ông Trần Minh Bình và ông Trần Văn Tần đều đại diện cho 30% vốn của Nhà nước.

Cổ đông lớn là nhà đầu tư nước ngoài tại VietinBank là MUFG Bank với tỷ lệ sở hữu là 19,73%. Tổng mức sở hữu của khối ngoại tại VietinBank là 25,39%.

Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 6-10%, dư nợ tín dụng tăng trưởng tối đa 7,5% theo hạn mức từ Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 1,5%. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến tăng trưởng 8-12%.

VietinBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 khá thận trọng, ở mức 16.800 tỷ đồng.

 

 

 

Tin mới lên