Tài chính

Viglacera: Lãi sau thuế đạt 752 tỷ, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ

(VNF) - Mảng bất động sản khu công nghiệp tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của Viglacera trong quý I, giúp doanh nghiệp đạt hơn 752 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành trên 44% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Viglacera: Lãi sau thuế đạt 752 tỷ, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ

Viglacera: Biên lãi gộp quý I cải thiện, lợi nhuận sau thuế đạt trên 752 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 cho thấy, Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) ghi nhận doanh thu thuần 3.832 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tỷ trọng chi phí giá vốn trên doanh thu giảm rõ rệt, lợi nhuận gộp đạt 1.394 tỷ đồng, tăng gấp đôi mức thực hiện của quý I/2021, tương đương biên lợi nhuận gộp 36,3%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng 3,5 lần lên 17,3 tỷ đồng, chủ yếu từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay. Công ty liên doanh, liên kết cũng đem lại 42 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần quý I/2021.

Tương tự, các chi phí gia tăng khá mạnh, với chi phí tài chính "nhảy" gấp đôi lên 93,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 32% cùng kỳ lên 198 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 262,6 tỷ đồng, tăng 73,4%.

Kết quả, Viglacera báo lãi sau thuế hơn 752 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 702 tỷ đồng, tăng 2,5 lần.

Doanh nghiệp cho biết, đóng góp chính cho kết quả khả quan này là lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp. Đồng thời, lĩnh vực vật liệu xây dựng cũng cải thiện hơn nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, sau khi Viglacera nâng tỷ lệ sở hữu từ 35% lên 65% vào ngày 1/10/2021.

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022, dự kiến tổ chức ngày 26/4 tới, hội đồng quản trị Viglacera trình kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.700 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 10% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy, kết thúc quý đầu tiên, Viglacera đã hoàn thành 25,5% chỉ tiêu doanh thu và 44,2% chỉ tiêu lợi nhuận dự định này.

Thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của Viglacera đạt 22.781 tỷ đồng, tăng 3,5% so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp nắm giữ 3.325 tỷ đồng tiền và tương đương tiền; 3.660 tỷ đồng hàng tồn kho và 4.727 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn.

Viglacera ghi nhận 13.684 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó tổng nợ vay là 3.322 tỷ đồng, tăng nhẹ sau ba tháng đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 9.097 tỷ đồng, với gần 2.097 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Năm 2022, Viglacera tiếp tục coi mảng bất động sản khu công nghiệp là mũi nhọn tiên quyết cho sự phát triển. Trong số vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, Viglacera sẽ dành 2.450 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp.

Doanh nghiệp đặt kế hoạch chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới khoảng 2.000ha khu công nghiệp, 200ha nhà ở trong giai đoạn 2022-2023, bên cạnh các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng.

Viglacera có kế hoạch triển khai các bước công việc chuẩn bị đầu tư các khu công nghiệp mới, gồm Đông Mai mở rộng (Quảng Ninh, 145ha); Tiền Hải mở rộng (Thái Bình, 329ha); mở rộng khu công nghiệp Phú Hà (Phú Thọ, 100ha); Đồng Văn 4 mở rộng (Hà Nam, 300ha); khu A khu công nghiệp Phong Điền (Thừa thiên Huế, 20ha).

Đối với mảng nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng, Viglacera đầu tư phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đồng bộ với phát triển khu công nghiệp hiện có cũng như đầu tư mới của Tổng công ty với các dự án trọng điểm, chẳng hạn nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Đồng Văn IV (Hà Nam), Phú Hà (Phú Thọ), Đông Mai và Hải Yên (Quảng Ninh)...

Năm 2022, Viglacera nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư phát triển các dự án mới, có thể kể đến nhà ở công nhân/nhà ở xã hội thuộc khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương – Đông Anh (theo chương trình của UBND thành phố Hà Nội); khu nhà ở xã hội khu công nghiệp Phú Hà (Phú Thọ); khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình).

Với dự án Vimariel (tại Cuba), Viglacera đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp này theo từng phân đoạn và triển khai các dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê tại khu công nghiệp; triển khai tăng vốn của Công ty ViMariel từ 10 triệu USD lên 19 triệu USD để thực hiện đầu tư dự án.

Tin mới lên