Tài chính

Viglacera: Lãi sau thuế quý III đạt 232 tỷ đồng, tăng 18% nhờ thoái vốn

(VNF) – Trong quý III/2017, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Viglacera, HNX: VGC) đạt 232 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của VGC, sự gia tăng lợi nhuận này đến từ việc Tổng công ty đã hoàn tất thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng Viglacera.

Viglacera: Lãi sau thuế quý III đạt 232 tỷ đồng, tăng 18% nhờ thoái vốn

Viglacera báo lãi 232 tỷ đồng trong quý III/2017

Cụ thể, trong quý III, doanh thu thuần của VGC đạt 2.516 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 539,5 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Trong quý, lãi từ các công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh, chỉ đạt 16 triệu đồng so với 22,8 tỷ đồng của cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng thêm 29 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 233 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác lên đến 30 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của VGC đã đạt 263,6 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng, tăng 18,6%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của VGC đạt 6.806 tỷ đồng, tăng 19,4%. Lợi nhuận gộp đạt 1.590 tỷ đồng, tăng 10,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 774 tỷ đồng, tăng 33,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 643 tỷ đồng, tăng 41,4%.

Theo giải trình của VGC, lợi nhuận sau thuế tăng là do tổng công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, tiêu thụ, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tập trung đẩy mạnh lĩnh vực cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, phát huy sáng kiến làm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí.

Ngoài ra, trong quý III, Tổng công ty Viglacera – CTCP đã thực hiện xong việc thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng Viglacera dẫn đến lợi nhuận tăng.

Tại ngày 30/9/2017, tổng tài sản của VGC là 15.622 tỷ đồng, tăng 20,3%. Trong đó, tài sản dài hạn là 8.484 tỷ đồng, tăng 11%; tài sản ngắn hạn là 7.137 tỷ đồng, tăng 33%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VGC là 9.217 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu kỳ. Nợ ngắn hạn 4.766 tỷ đồng, nợ dài hạn 4.450 tỷ đồng; riêng nợ vay là 2.352 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của VGC hiện ở mức 6.405 tỷ đồng.

Tin mới lên