Bất động sản

Vingroup bất ngờ rút lui khỏi dự án sân golf, khu du lịch tại Quảng Ninh

(VNF) - Vingroup đề nghị không tiếp tục nghiên cứu quy hoạch và xin rút khỏi dự án tổ hợp sân golf; khu du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao, biệt thự cao cấp tại khu hồ Khe Chè. Ngay sau đó, Quảng Ninh đã ra quyết định thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch dự án.

Vingroup bất ngờ rút lui khỏi dự án sân golf, khu du lịch tại Quảng Ninh

Vingroup rút lui khỏi dự án sân golf, khu du lịch tại khu hồ Khe Chè

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch tổ hợp sân golf; khu du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao, biệt thự cao cấp tại khu hồ Khe Chè, xã An Sinh, thị xã Đông Triều của Tập đoàn Vingroup.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án này được tỉnh đồng ý chủ trương để Tập đoàn Vingroup nghiên cứu quy hoạch từ năm 2017, có 2 lần nghe tập đoàn báo cáo phương án quy hoạch trong năm 2018. Tuy nhiên đến nay, quy hoạch chưa được phê duyệt và Vingroup đề nghị không tiếp tục nghiên cứu quy hoạch.

Do vậy, UBND tỉnh hủy bỏ các văn bản ban hành liên quan đến quá trình triển khai nghiên cứu quy hoạch dự án.

UBND thị xã Đông Triều được giao nhiệm vụ tổ chức quản lý đất đai, xây dựng lại khu vực theo định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực được phê duyệt.

Tập đoàn Vingroup phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thanh lý, chấm dứt các hợp đồng nghiên cứu quy hoạch theo quy định.

Dự án sân golf; khu du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao, biệt thự cao cấp tại khu hồ Khe Chè nằm trong danh mục kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh từ năm 2015. Theo đó, diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 270ha, đầu tư sân golf 27 lỗ. Vốn đầu tư dự kiến do nhà đầu tư đề xuất.

Tiến độ thực hiện dự kiến 2016 - 2020. Dự án lúc này đã được cập nhật vào quy hoạch chung, chưa triển khai lập quy hoạch, lập dự án đầu tư.

Đến năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý chủ trương để Tập đoàn Vingroup nghiên cứu quy hoạch và đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung sân golf Khe Chè vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Một năm sau đó, Vingroup đã trình bày báo cáo phương án quy hoạch tại địa điểm trên và nghe phản hồi chỉ đạo từ UBND tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu trước mắt Vingroup nghiên cứu sân golf 18 lỗ, diện tích tối đa 100ha và dành quỹ đất dự trữ phù hợp để bố trí sân golf 9 lỗ ở giai đoạn sau để phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến hết năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) đã được phê duyệt.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị không nghiên cứu vào đất rừng tự nhiên, hạn chế tối đa việc nghiên cứu vào diện tích đất lúa và hạn chế tối đa san gạt địa hình để đảm bảo không gian kiến trúc cảnh quan chung khu vực.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc bố trí bãi tắm và khu biệt thự cao cấp ở phía bắc bãi tắm của Vingroup cũng chưa phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan chung khu vực, cần phải thay đổi.

Ngày 20/7/2020 vừa qua, Vingroup quyết định đề nghị không tiếp tục nghiên cứu quy hoạch, rút khỏi dự án.

Tin mới lên