Tài chính

VNG lãi kỷ lục 1.100 tỷ, Chủ tịch Lê Hồng Minh vẫn nợ công ty 250 tỷ

(VNF) - 250 tỷ Chủ tịch Lê Hồng Minh vay VNG tiếp tục được gia hạn thời gian trả nợ đến tháng 4/2018.

VNG lãi kỷ lục 1.100 tỷ, Chủ tịch Lê Hồng Minh vẫn nợ công ty 250 tỷ

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNG

Công ty Cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017, theo đó, doanh thu thuần năm 2017 của VNG đạt 4.267 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 131 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền lãi với 121 tỷ đồng.

Năm 2017, giá vốn của VNG ở mức 1.882 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2016. Đáng chú ý, công ty này ghi nhận khoản lỗ từ công ty liên kết lên đến 122 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức lỗ 89,7 tỷ đồng của năm trước đó.

Về chi phí, chi phí bán hàng năm 2017 của VNG đạt 764 tỷ đồng, tăng 47%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 453 tỷ đồng, tăng 23%; chi phí tài chính gần như không đáng kể, chỉ gần 1 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017, VNG ghi nhận tới 1.141 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 70% so với năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của VNG đạt mức 4.327 tỷ đồng, tăng 23% so với hồi đầu năm; trong đó đứng đầu là tiền gửi ngân hàng với tổng cộng 2.063 tỷ đồng, tiếp đến là các khoản phải thu với tổng cộng 735 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản tiền gần 250 tỷ mà ông Lê Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNG vay chính VNG sẽ tiếp tục được gia hạn thời gian trả nợ đến ngày 7/4/2018.

Đúng ra, khoản vay này sẽ đáo hạn vào tháng 4/2017, tuy nhiên sau đó, VNG đã liên tục gia hạn trả nợ cho ông Lê Hồng Minh sang tháng 10/2017 và hiện giờ là tháng 4/2018.

Được biết, đây là khoản VNG cho ông Lê Hồng Minh vay từ ngày 11/9/2012 và không có tài sản thế chấp.

Tin mới lên