Ngân hàng

VPBank dự kiến bán 15 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá bằng mệnh giá

(VNF) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ.

VPBank dự kiến bán 15 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá bằng mệnh giá

VPBank dự kiến bán 15 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá bằng mệnh giá

Theo đó, VPBank dự kiến chào bán 15 triệu cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo tiêu chí và danh sách do HĐQT quyết định, trong đó các thành viên HĐQT không điều hành không được mua.  

Số lượng cổ phiếu quỹ của ngân hàng này là hơn 75,2 triệu đơn vị, lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 10/2019. Sau khi chào bán ESOP, số lượng cổ phiếu sẽ giảm xuống còn hơn 60,2 triệu đơn vị.

Giá chào bán ESOP được ĐHCĐ năm 2021 thông qua là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán dự kiến là 150 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Cụ thể, sau 1 năm tỷ lệ giải tỏa là 30% số cổ phần, sau 2 năm là 35% số cổ phần và sau 3 năm là 35% số cổ phần còn lại.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Được biết, đợt phát hành ESOP gần đây nhất của VPBank kết thúc vào ngày 17/12/2020, với số lượng cổ phiếu phát hành (từ nguồn cổ phiếu quỹ) là 17 triệu đơn vị.

ĐHCĐ thường niên năm 2021 của VPBank đã thống nhất mục đích sử dụng toàn bộ hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ của ngân hàng này là phát hành ESOP và bán cho các nhà đầu tư theo phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận, hoặc chào bán riêng lẻ theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, VPBank hiện đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 13/7/2021.

Như vậy, rất có thể ngoài việc phát hành ESOP, VPBank sẽ còn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông và chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư từ nguồn cổ phiếu quỹ trong thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I, VPBank báo lãi trước thuế tăng 38% so với cùng kỳ, đạt hơn 4.000 tỷ đồng và hoàn thành 24% mục tiêu cả năm (16.654 tỷ đồng).

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản VPBank tăng 4% so với hồi đầu năm, lên mức hơn 436.241 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 4% (301.173 tỷ đồng), tiền mặt giảm mạnh 17% (2.729 tỷ đồng)...

Tiền gửi khách hàng vẫn duy trì xấp xỉ đầu năm, ở mức 232.427 tỷ đồng; tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác gấp 2,4 lần (22.498 tỷ đồng).

Cổ phiếu VPB đóng cửa phiên 2/7 ở mức giá 72.100 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 176.900 tỷ đồng.

Tin mới lên