Tiêu điểm

WB: Doanh nghiệp "tha thiết" muốn đối thoại chính sách với Bộ Giao thông vận tải

(VNF) - Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế giới, việc tham vấn các doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch hóa dịch vụ vận tải và kho vận tại Việt Nam còn hạn chế.

WB: Doanh nghiệp "tha thiết" muốn đối thoại chính sách với Bộ Giao thông vận tải

Tại Việt Nam, mức độ sử dụng các doanh nghiệp tư nhân nhằm hiểu rõ hơn thị trường trong quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch hoá dịch vụ vận tải và kho vận còn hạn chế.

Báo cáo "Huy động tư nhân tham gia vào các giải pháp hoạch định, xây dựng chính sách giao thông vận tải, hậu cần của Việt Nam: Một số lựa chọn cho Việt Nam" của Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng nếu các cơ quan chịu trách nhiệm về lập kế hoạch và hoạch định chính sách thu hút sự tham gia của các bên trong ngành vận tải hàng hoá một cách có hệ thống sẽ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh thương mại.

Báo cáo được soạn dựa trên một cuộc khảo sát các doanh nghiệp vận tải tư nhân tại Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy cần lôi kéo khu vực tư nhân tham gia hơn nữa và quá trình kế hoạch hoá và hoạch định chính sách kho vận nhưng hiện nay đòi hỏi này vẫn chưa được thoả mãn. Những người được phỏng vấn rất mong muốn tạo ra một cơ chế đối thoại và hợp tác theo thông lệ quốc tế.

Theo khảo sát của WB, các đơn vị vận tải phần lớn đều muốn tham gia họp định kỳ với Bộ Giao thông vận tải và các ban ngành. Điều này cho thấy nhu cầu có thực và đáng kể về các cơ chế tham vấn trong trong hoạch định và xây dựng chính sách về lĩnh vực logistics tại Việt Nam.

"Chúng tôi muốn tham gia phối hợp nhiều hơn nữa với cơ quan quản lý, nhưng các ý kiến chung về kho vận đề không được hồi đáp, thay vào đó, cơ quan quản lý đều có cùng chung một câu trả lời: "Tôi phải kiểm tra sau đó mới trả lời được", doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết.

"Cần có sự phối hợp giữa tất cả các bên (cả nhà nước và tư nhân) vì hiện nay đã có công nghệ chia sẻ dữ liệu, thông tin phục vụ cho việc hợp tác giữa doanh nghiệp với Nhà nước nhằm đẩy nhanh tốc độ lưu thông. Toàn bộ quy trình ra quyết định của Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, kho vận phải căn cứ trên những thông tin quan trọng của khối tư nhân thu được từ khách hàng", khảo sát của WB cho hay.

Theo WB, trước đây, các doanh nghiệp vận tải tư nhân Việt Nam đã từng cộng tác với các cơ quan chính phủ nhằm thuận lợi hóa thương mại nhưng chưa bao giờ hợp tác trong các vấn đề lâu dài như lập kế hoạch phát triển hạ tầng, hoạch định chính sách ngành như cải thiện cung cấp dịch vụ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và cắt giảm phát thải khí nhà kính nhằm giảm tác động biến đổi khí hậu.​

Theo kinh nghiệm quốc tê, các bên liên quan trong khu vực kinh tế tư nhân là đối tượng hưởng lợi chính của các chính sách công hướng tới thuận lợi hoá thương mại và giảm chi phí kho vận, qua đó sẽ cung cấp thông tin phản hồi tốt về quan hệ cung - cầu, và giúp cải thiện công tác hoạch định chính sách công trong ngành vận tải và kho vận.

Ông Luis C. Blancas, Chuyên gia cao cấp về giao thông của Ngân hàng Thế giới đồng thời là tác giả báo cáo cho rằng: "Nếu các cơ quan như Bộ Giao thông vận tải và các Sở Giao thông vận tải hợp tác với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nội địa và chuỗi xuất - nhập khẩu một cách cụ thể hơn, minh bạch hơn thì Việt Nam sẽ xây dựng được một hệ thống kho vận tốt hơn. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuyển tiếp sang một giai đoạn tăng cường năng lực cạnh tranh kho vận mới của một nước thu nhập trung bình".

Tin mới lên