Hồ sơ VNF

Báo cáo Cưỡi sóng lớn: Sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21

Theo báo cáo "Cưỡi sóng lớn: Sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21" do WB công bố, tăng trưởng bao trùm đòi hỏi các nước phải tiến thêm một bước xa hơn nữa so với mô hình "tăng trưởng công bằng", dẫn đến giảm nghèo, giúp mọi người đi lên và bảo đảm an ninh kinh tế.

Báo cáo Cưỡi sóng lớn: Sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21

Báo cáo chỉ rõ, thực tế: "Viễn cảnh nâng cao địa vị cho mọi người sẽ ngày càng trở nên xa vời hơn, cho thấy dường như thu nhập và của cải ngày càng tập trung vào một nhóm người; trong khi đó, thì tiếp cận dịch vụ xã hội thiết yếu vẫn còn hạn chế và nếu có thì chất lượng thường thấp".

Vì vậy, việc bảo đảm an ninh kinh tế cho mọi người ngày càng trở nên khó thực hiện hơn, nhất là khi các nước trong khu vực lại phải đối mặt với thách thức mới: Già hóa nhanh, viễn cảnh tăng trưởng kinh tế kém chắc chắn hơn,và đô thị hóa mạnh hơn.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Báo cáo tại đây.

Tin mới lên