Tiêu điểm

12 quân nhân bị Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật

(VNF) - Trong 12 quân nhân bị đề nghị kỷ luật thì có 4 quân nhân bị đề nghị kỷ luật Đảng và 8 quân nhân bị đề nghị kỷ luật quân đội.

12 quân nhân bị Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 10/6, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức kỳ họp lần thứ 20 dưới sự chủ trì của đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 12 quân nhân (trong đó đề nghị kỷ luật Đảng: cảnh cáo 2, cách chức 2; kỷ luật quân đội: tước quân hàm sỹ quan 1, cách chức 3 và tước danh hiệu quân nhân 4).

Phát biểu tại kỳ họp, đại tướng Lương Cường đề nghị trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cần chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tin mới lên