Tài chính

2 trong số 12 dự án thua lỗ của ngành công thương bắt đầu có lãi

2 trong tổng số 12 dự án thua lỗ của ngành công thương chuyển sang Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp bước đầu có lãi.

2 trong số 12 dự án thua lỗ của ngành công thương bắt đầu có lãi

Nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình từng là một trong 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành công thương.

Theo đó, ngày sau khi tiếp nhận nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án ngành công thương, Ủy ban đã làm việc trực tiếp với 9/12 dự án, doanh nghiệp; Xây dựng báo cáo và đề xuất một số giải pháp tại cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 8, được Phó Thủ tướng – Trưởng Ban chỉ đạo Vương Đình Huệ đánh giá cao.

Cụ thể, trong số 06 dự án trước đây hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ thì đã có 02 dự án bước đầu có lãi, trong đó 1 dự án đang làm thủ tục đưa ra khỏi đề án. Bốn dự án còn lại từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu bù đắp chi phí biến đổi, giảm lỗ so với cùng kỳ. Cá biệt có Dự án nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình đạt doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 xấp xỉ bằng cả năm 2018.

Đối với 3 dự án trước đây dừng sản xuất kinh doanh, có 2 dự án vận hành trở lại; 1 dự án đã sẵn sàng khởi động lại khi điều kiện thị trường thuận lợi.

12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành công thương diễn ra nhiều năm, thu hút không ít sự quan tâm cũng như sự bức xúc của người dân và xã hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu sớm giải quyết dứt điểm đối với 12 dự án yếu thua lỗ của ngành công thương, nhất là những tồn tại vướng mắc để chấm dứt tình trạng thua lỗ, khắc phục tối đa thiệt hại.

Bên cạnh đó, phải xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức có sai phạm trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác đối với từng dự án, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng nêu rõ, không cung cấp thêm nguồn vốn cho 12 dự án này và xử lý trên nguyên tắc thị trường, chia sẻ rủi ro và lợi ích của các bên có liên quan như: nhà đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính… trong vấn đề cơ cấu lại tín dụng, về kỳ hạn vay, lãi vay.

Tin mới lên