Tài chính

4 dự án phân bón của Vinachem báo lỗ hơn 1.700 tỷ đồng, ‘vượt kế hoạch’ 29%

(VNF) – Năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ước tính 4 dự án phân bón (Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP-Vinachem, DAP số 2-Vinachem) lỗ 1.739 tỷ đồng. Đáng nói, mức lỗ này tăng 29% so với kế hoạch 2019 và tăng lỗ 34% so với cùng kỳ 2018.

4 dự án phân bón của Vinachem báo lỗ hơn 1.700 tỷ đồng, ‘vượt kế hoạch’ 29%

4 dự án phân bón của Vinachem báo lỗ hơn 1.700 tỷ đồng, ‘vượt kế hoạch’ 29%

Theo Vinachem, 4 dự án phân bón có giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế năm 2019 ước đạt 8.581 tỷ đồng, bằng 82% so với kế hoạch 2019, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp của 3 dự án giảm, cụ thể: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giảm 5%, Công ty Cổ phần DAP- Vinachem giảm 23%, Công ty Cổ phần DAP số 2- Vinachem giảm 20% so với thực hiện năm 2018.

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình là đơn vị duy nhất có giá trị sản xuất tăng, tăng 46% so với năm 2018, tuy nhiên nguyên nhân tăng lại là do giá trị sản xuất trong năm 2018 quá thấp, vì hỏng thiết bị nên phải dừng máy dài ngày.

Về doanh thu, doanh thu của 4 dự án phân bón ước đạt 8.265 tỷ đồng, bằng 79% so với kế hoạch 2019, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 47% so với năm 2018. Các đơn vị còn lại giảm, gồm: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giảm 10%, Công ty Cổ phần DAP- Vinachem giảm 28%, Công ty Cổ phần DAP số 2- Vinachem giảm 34% so với thực hiện năm 2018.

Về lợi nhuận, 4 dự án ước  lỗ 1.739 tỷ đồng, tăng  lỗ 29% so với kế hoạch 2019, tăng lỗ 34% so với cùng kỳ 2018.

Ngoại trừ 4 dự án phân bón trên, các đơn vị còn lại của Vinachem có kết quả sản xuất kinh doanh “không đến nỗi nào”.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 34.885 tỷ đồng,  bằng 92% so với kế hoạch 2019;  bằng 95% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu của các đơn vị ước đạt 37.058 tỷ đồng, bằng 94% so với kế hoạch 2019, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2018.

Lợi nhuận ước đạt 1.524 tỷ đồng, giảm 18% so với kế hoạch 2019, giảm 20% so với cùng kỳ 2018.

Dù có một số đơn vị lỗ, nhưng Vinachem cũng có những đơn vị có lợi nhuận tăng cao, gồm: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng tăng 68%, Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam gấp 3 lần, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng gấp 2,5 lần, Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tăng 15%, Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ que hàn tăng 22% so với thực hiện năm 2018.

Tựu trung, toàn tập đoàn nộp ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 1.562 tỷ đồng;

Đối với nhóm công ty liên doanh, liên kết, báo cáo của Vinachem cho biết doanh thu của 2 công ty liên doanh mà Tập đoàn trực tiếp tham gia góp vốn ước đạt 6.323 tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2018.

Về lợi nhuận, Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam ước lãi sau thuế đạt 198 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2018; Công ty TNHH TPC Vina ước đạt 158 tỷ đồng, bằng 56% so với cùng kỳ năm 2018;

Theo số liệu báo cáo của một số công ty liên kết, kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2019 như sau: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam doanh thu đạt 530 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Ắc quy Vĩnh Phú doanh thu đạt 41 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 500 triệu đồng.

Năm 2020, Vinachem đặt mục tiêu cho 4 dự án phân bón như sau: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) 9.886 tỷ đồng, tăng 15% so với ước thực hiện năm 2019; doanh thu 9.817 tỷ đồng, tăng 19% so với ước thực hiện năm 2019; lỗ cộng hợp 2.576 tỷ đồng, tăng 837 tỷ đồng so với ước thực hiện 2019;

Đối với các đơn vị còn lại, Vinachem đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) 34.520 tỷ đồng, giảm 1% so với ước thực hiện năm 2019; doanh thu 36.165 tỷ đồng, giảm 2% so với ước thực hiện năm 2019; lợi nhuận cộng hợp đạt 1.702 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng so với ước thực hiện 2019.

Nếu so sánh với số liệu ước thực hiện năm 2019 không bao gồm số liệu của Công ty Cổ phần Bột giặt NET và Công ty Cổ phần Cao su sao vàng (đã thực hiện thoái vốn trong năm 2019) thì năm 2020, giá trị sản xuất thực tế tăng 5%, doanh thu tăng 3%, lợi nhuận cộng hợp tăng 21% (tương đương 296 tỷ đồng).

Tin mới lên