Ngân hàng

4 mã ngân hàng trên HoSE khối ngoại đã vượt và hết room vào ngày 16/2

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 16/2, có 2 mã ngân hàng trên HoSE khối ngoại đã vượt room, 2 mã hết room và 6 mã sắp hết room.

4 mã ngân hàng trên HoSE khối ngoại đã vượt và hết room vào ngày 16/2

Khách hàng giao dịch tại VPBank

2 mã ngân hàng khối ngoại đã vượt room

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 17,01% trên tỷ lệ 15% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Quân Đội (HoSE: MBB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 23,24% trên tỷ lệ 23,2351% được sở hữu tối đa. Như vậy, khối ngoại đang vượt room sở hữu với cổ phiếu này.

Theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong trường hợp số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ vượt room, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được phép bán chứng khoán cho đến khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng bằng hoặc nhỏ hơn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa công bố.

2 mã ngân hàng khối ngoại đã hết room

- Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 30% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 30% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa.

6 mã ngân hàng khối ngoại sắp hết room

- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HoSE: EIB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 29,7% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HoSE: LPB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 4,99% trên tỷ lệ 5% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 21,99% trên tỷ lệ 22% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HoSE: TCB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 22,47% trên tỷ lệ 22,4724% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HoSE: TPB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 29,67% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 20,49% trên tỷ lệ 20,5% được sở hữu tối đa.

Tỷ lệ sở hữu với 7 mã chứng khoán còn lại

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BID): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 16,85% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa.

Khách hàng giao dịch tại BIDV.

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HoSE: CTG): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 26,03% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HoSE: HDB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 17,18% trên tỷ lệ 21,5% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 3,34% trên tỷ lệ 10% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HoSE: SSB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 0,02% trên tỷ lệ 5% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HoSE: STB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 18,81% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa.

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HoSE: VCB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 23,66% trên tỷ lệ 30% được sở hữu tối đa.

Tin mới lên