Tài chính tiêu dùng

6 tháng thu về hơn 920 tỷ, BSH vào top 10 bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu cao nhất

(VNF) - BSH hiện đang đứng thứ 7 trên toàn thị trường xét về quy mô doanh thu.

6 tháng thu về hơn 920 tỷ, BSH vào top 10 bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu cao nhất

Thu về hơn 920 tỷ đồng trong 6 tháng, BSH vào top 10 bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu cao nhất.

6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đạt tổng doanh thu 922,180 tỷ đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2019 và đứng thứ 10 trong tổng số 32 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Tính riêng về nghiệp vụ xe cơ giới, BSH hiện đang đứng thứ 7 trên toàn thị trường xét về quy mô doanh thu đồng thời cạnh tranh về quyền lợi và phí so với nhiều đối thủ khác trên thị trường 32 công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Hiện BSH có 47 đơn vị thành viên tại Việt Nam, 60 phòng kinh doanh trên toàn quốc và 1 công ty con tại Lào với tổng số lượng nhân sự lên đến gần 1.500 người.

Năm 2020, BSH đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.289 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 325 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14,8 tỷ đồng. Đại diện BSH cũng cho biết trong thời gian tới, BSH sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình vận hành, cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm mới, nâng cao trải nghiệm của khách hàng để tăng cường sự thuận tiện trong kết nối, giao dịch.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – VINACOMIN được thành lập năm 2008. Các cổ đông sáng lập gồm: Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt nam, Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp An Sinh, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính ITASCO, Công ty Cổ phần Hoa Sơn,…

Ngày 20/3/2011, tổng công ty đổi tên thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-Vinacomin. Ngày 5/9/2013, tổng công ty đổi tên thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (viết tắt là BSH).

BSH cung cấp 7 sản phẩm chính là bảo hiểm: con người, xe cơ giới, tàu, tài sản, hàng hóa, kỹ thuật, trách nhiệm.

Liên quan đến ngành bảo hiểm phi nhân thọ, theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 26.991 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 7%; bồi thường 9.028 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Cụ thể, bảo hiểm xe cơ giới có doanh thu đạt 8.236 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường 3.821 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 2.495 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%, tăng trưởng 33%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 5.916 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 3.434 tỷ đồng.

Cũng theo ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2020, bảo hiểm sức khỏe có doanh thu đạt 8.051 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30%, tăng trưởng 8%, bồi thường 2.458 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Doanh thu bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt 3.790 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 9%, bồi thường 847 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong kỳ, bảo hiểm cháy nổ có doanh thu đạt 3.068 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11%, tăng trưởng 13%, bồi thường 776 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 2.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%, bồi thường 412 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 771 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 258 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Tin mới lên