Tài chính

9 tháng, Thuận Đức (TDP) báo lãi sau thuế 55 tỷ đồng, tăng 53%

(VNF) - Lũy kế 9 tháng 2020, Thuận Đức (TDP) báo lãi sau thuế 55 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi chuyển sàn sang HoSE (từ ngày 12/10), cổ phiếu TDP đã tăng 42% trong một tuần.

9 tháng, Thuận Đức (TDP) báo lãi sau thuế 55 tỷ đồng, tăng 53%

9 tháng, Thuận Đức (TDP) báo lãi sau thuế 55 tỷ đồng, tăng 53%

Công ty Cổ phần Thuận Đức (HoSE: TDP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu đạt trên 410 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ 2019.

Khấu trừ khoản giá vốn hàng bán hàng đi ngang, TDP thu về gần 70 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp tăng từ 16,6% lên 17%.

TDP có doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 4 lần quý III/2019, đạt trên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên các khoản chi phí cũng tăng mạnh, đơn cử như chi phí lãi vay tăng 88% lên 21 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 51% lên 11,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 23% lên 6,4 tỷ đồng.

Chốt quý, TDP báo lãi sau thuế 26,8 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 711 đồng lên 869 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, TDP ghi nhận tổng doanh thu thuần trên 1.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 55 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 53% so với cùng kỳ 2019. Được biết kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty là 1.450 tỷ đồng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Như vậy, TDP đã hoàn thành 70% mục tiêu doanh thu và 72% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

So với thời điểm đầu năm, tổng tài sản của TDP tăng 14%, tương đương 220 tỷ đồng lên mức 1.838 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 913 tỷ đồng, tài sản cố định 429 tỷ đồng.

Trong kỳ, TDP gia tăng khoản nợ vay ngắn hạn lên 1.097 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Chiếm phần lớn là khoản phải trả người bán ngắn hạn 133 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 884 tỷ đồng. Hệ số vay nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,65 lên 1,79.

Công ty Cổ phần Thuận Đức hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa tái chế và bao bì pp. Công ty chính thức lên sàn UPCoM từ tháng 11/2018 với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên 10.700 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu lưu hành là 25 triệu đơn vị.

Từ ngày 12/10/2020, TDP đã chuyển sàn sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với giá tham chiếu khởi điểm là 21.200 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu niêm yết là 48 triệu đơn vị.

Trên thị trường, cổ phiếu TDP đang được giao dịch ở vùng giá 30.250 đồng/cổ phiếu, giảm sàn trong ngày 19/10.

Tin mới lên