Ngân hàng

ACB: Lãi trước thuế 4.776 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái

(VNF) - Mức lợi nhuận kỷ lục của ACB một phần đến từ giảm tỷ lệ trích lập dự phòng, phần khác đến từ tăng trưởng ấn tượng ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

ACB: Lãi trước thuế 4.776 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái

ACB: Lãi trước thuế 4.776 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 với lợi nhuận trước thuế lên đến 1.625 tỷ đồng, gấp 2,2 lần quý III/2017.

Lũy kế 9 tháng, ACB ghi nhận 4.776 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Đi sâu hơn, hầu hết các mảng kinh doanh của ACB đều ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. 9 tháng qua, mảng tín dụng - đầu tư đem về 7.424 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng dịch vụ đem về 1.075 tỷ đồng lãi thuần, tăng 27%; mảng ngoại hối đem về 307 tỷ đồng lãi thuần, tăng 72%. Các hoạt động khác (chủ yếu là hoàn nhập dự phòng) đem về 898 tỷ đồng lãi thuần, tăng gấp đôi.

Chiều ngược lại, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ thuần 47,3 tỷ đồng (cùng kỳ lãi thuần 26,7 tỷ đồng); mảng mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi thuần 186 tỷ đồng, giảm 50%.

Kết thúc 9 tháng năm nay, ACB ghi nhận 5.436 tỷ đồng lợi nhuận thuần, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro trên lợi nhuận thuần từ 42,7% xuống 12,1% nên lợi nhuận trước thuế của ACB tăng gấp 2,4 lần, lên 4.776 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/9/2018, tổng tài sản của ACB đạt 312.777 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 219.080 tỷ đồng, tăng 11,6%. Tỷ lệ nợ xấu đạt 0,84%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của ACB ở mức 19.518 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 267.975 tỷ đồng, tăng 11%; trong đó, tiền gửi không kỳ hạn chiếm 15,3%.

Tin mới lên