Đô thị

AIC thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại Đồng Nai

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh. Được biết, Trung tâm này do Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) xây dựng và cung cấp.

AIC thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại Đồng Nai

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty AIC cho biết: "Trung tâm điều hành đô thị thông minh được xây dựng cho tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện quản lý nhiều lĩnh vực của mô hình thành phố thông minh như: kinh tế thông minh; quản trị thông minh; di chuyển thông minh; cuộc sống thông minh; môi trường thông minh và người dân thông minh".

Việc vận hành và áp dụng Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ giúp tạo ra một mô hình thành phố hoạt động hiệu quả hơn, tạo cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, tạo ra một cộng đồng mà người dân cảm thấy đáng sống hơn, tiết kiệm hơn.

Hiện nay, Công ty AIC đang áp dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0 hiện đại nhất để xây dựng mô hình thành phố thông minh. Qua đó, người đứng đầu, lãnh đạo các cấp có thể xử lý các sự kiện được đề nghị hoặc chủ động yêu cầu cá nhân, đơn vị đó thực hiện; lập kế hoạch dựa trên các phân tích, đánh giá số liệu trực quan, đa chiều, mô hình hóa dữ liệu phục vụ không cần in ấn các loại giấy tờ, hay tổng hợp số liệu; tổng hợp báo cáo; giám sát, theo dõi về tình hình xử lý công việc của các đơn vị được giao; giám sát về chất lượng nguồn nước, rác thải, môi trường, dịch vụ truyền thông, giáo dục, giao thông, sức khỏe, an ninh trật tự…

Đánh giá cao về Trung tâm điều hành đô thị thông minh Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là xu hướng chung của thế giới. Tại Việt Nam cũng đã có một số tỉnh triển khai thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cung cấp nhanh chóng, chính xác và khoa học các tiện ích cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh cung cấp đầy đủ dữ liệu để đơn vị tư vấn là Công ty AIC hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đảm bảo cho trung tâm vận hành tốt.

"Hết quý I/2020, phải có đánh giá về kết quả quá trình hoạt động thí điểm của Trung tâm điều hành đô thị thông minh để báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có chương trình đầu tư, triển khai chính thức", ông Dũng nói.

Tin mới lên