Tài chính

An Gia (AGG): Lợi nhuận đi ngang, khoản phải thu và tồn kho chiếm 87% tài sản

(VNF) – Lợi nhuận quý IV và cả năm 2021 của An Gia gần như đi ngang so với năm 2020, đó là một kết quả “không tồi” trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên, chất lượng tài sản của công ty lại “có vấn đề” khi hầu hết tài sản nằm ở hàng tồn kho và các khoản phải thu.

An Gia (AGG): Lợi nhuận đi ngang, khoản phải thu và tồn kho chiếm 87% tài sản

An Gia (AGG): Lợi nhuận đi ngang, khoản phải thu và tồn kho chiếm 87% tài sản

Kinh doanh “ổn định”

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (HoSE: AGG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2021. Theo báo cáo này, quý IV/2021, doanh thu thuần của AGG đạt 1.121 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước; lãi gộp đạt 189 tỷ đồng, giảm 24%.

Trong quý, những điểm đáng buồn là chi phí tài chính tăng 76% lên 51 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 44% lên 25 tỷ đồng, chi phí bán hàng không được cải thiện, chịu lỗ khác 4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 22 tỷ đồng) và đặc biệt là khoản lỗ trong công ty liên kết 22 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ lỗ 3 tỷ đồng).

Dù vậy, với việc doanh thu tài chính đạt tới 317 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ, chủ yếu do chuyển nhượng khoản đầu tư (đạt 255 tỷ đồng), AGG có lãi trước thuế 273 tỷ đồng, gần bằng quý IV năm trước và có lãi sau thuế 221 tỷ đồng (giảm 11%).

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của AGG đạt 1.808 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước đó. Lãi gộp đạt 398 tỷ đồng, tăng 47%. Biên lãi gộp cải thiện từ 15,4% lên 22%.

Doanh thu tài chính cả năm 2021 của AGG đạt 610 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước. Song chi phí tài chính cũng rất lớn, tới 262 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần; riêng chi phí lãi vay đã là 124 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần.

Lãi trước thuế cả năm của AGG đạt 494 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%; lãi sau thuế đạt 421 tỷ đồng, giảm nhẹ 5%; trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 419 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước.

Tuy vậy, nếu so với mục tiêu doanh thu thuần cả năm 2021 ở mức 3.600 tỷ đồng và lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 500 tỷ đồng, có thể thấy AGG mới hoàn thành 50% mục tiêu doanh thu và 84% mục tiêu lợi nhuận.

Phải thu, tồn kho “choán” hết tài sản

Tại ngày kết thúc năm 2021, tổng tài sản của AGG là 12.565 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Đại đa số là tài sản ngắn hạn, đạt 11.089 tỷ đồng, tăng 23%.

Cơ cấu tài sản của AGG có điểm đáng chú ý là hàng tồn kho rất lớn, tới 6.729 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, chủ yếu là các bất động sản dở dang, lớn nhất là: The Sóng, Westgate, The Standard, ngoài ra còn có River Panorama 1, River Panorama 2, Sky 89, Signial.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.123 tỷ đồng, tăng tới 66%, trong đó khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đạt 1.707 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần.

Các khoản phải thu dài hạn đạt 1.105 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần, riêng khoản phải thu về cho vay dài hạn là 990 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị các khoản phải thu và hàng tồn kho của AGG lên tới 10.957 tỷ đồng, chiếm 87% tổng tài sản. Đây là một tỷ lệ khá cao, cho thấy chất lượng tài sản “có vấn đề”.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của AGG tại ngày 31/12/2021 là 9.889 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Như vậy có thể thấy 78,7% tài sản của AGG được tài trợ bằng nợ phải trả.

Cơ cấu nợ phải trả có điểm đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ của khoản vay ngắn hạn, đạt 889 tỷ đồng, tăng 74%, trong khi nợ vay dài hạn giảm 19% còn 1.585 tỷ đồng. Tính chung tổng nợ vay của AGG là 2.474 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm là 2.675 tỷ đồng, tăng 15%. Có thể thấy vốn chủ của AGG khá dày, song vẫn là “nhỏ bé” so với khoản nợ phải trả. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của AGG là 3,7 lần, tăng đáng kể so với mức 3,2 lần hồi đầu năm. Đây là một hệ số rất cao, kể cả với ngành bất động sản, vốn được biết đến là ngành thâm dụng vốn.

Tuy vậy, điểm sáng trong cơ cấu nợ phải trả của AGG là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn rất lớn, đạt 3.335 tỷ đồng, tăng khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là khoản tiền kkhachs hàng mua căn hộ trả trước, cũng sẽ là doanh thu tương lai của công ty.

Về dòng tiền, năm 2021 ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương rất lớn của AGG, đạt 2.340 tỷ đồng (năm ngoái chỉ 27 tỷ đồng), chủ yếu do giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2.175 tỷ đồng và giảm các khoản phải thu 252 tỷ đồng.

Có tiền từ hoạt động kinh doanh, AGG tăng chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (3.215 tỷ đồng) dẫn đến dòng tiền đầu tư âm 1.845 tỷ đồng. Công ty cũng đảo chiều dòng tiền vay – trả từ vay nhiều, trả ít năm trước thành vay ít, trả nhiều năm nay. Các hoạt động này khiến dòng tiền thuần cả năm âm 121 tỷ đồng (năm trước dương 380 tỷ đồng), làm sụt giảm quy mô vốn bằng tiền của doanh nghiệp. Tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 397 tỷ đồng, giảm 23%.

Tin mới lên