M&A

An Gia (AGG) nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại chủ dự án The Sóng Vũng Tàu

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa công bố quyết định Hội đồng quản trị thông qua việc công ty nhận chuyển nhượng hơn 2,7 triệu cổ phần ưu đãi hoàn lại tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân từ Creed Investments VN-1 Ltd. (Greed). Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch là ngày 31/10 tới đây.

An Gia (AGG) nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại chủ dự án The Sóng Vũng Tàu

An Gia nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại chủ dự án The Sóng Vũng Tàu

Công ty cũng giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và là người đại diện theo pháp luật của công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các hồ sơ khác có liên quan với Creed và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Ngoài ra, ông Sáng cũng được đề cử làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phẩn thuộc sở hữu của công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân về việc cử người đại diện theo ủy quyền này.

Theo báo cáo tài chính bán niên của An Gia, tại thời điểm cuối quý II, Hoàng Ân là công ty con, do An Gia nắm tỷ lệ sở hữu 50,01% vốn điều lệ, hoạt động trong ngành tư vấn quản lý và đầu tư. Trước đó, ngày 26/6/2020, An Gia đã hoàn tất mua têm 5% cổ phần Hoàng Ân để tăng sở hữu lên mức 50,01% vốn này.

Theo đó, Hoàng Ân trở thành công ty con của An Gia đồng thời nắm quyền kiểm soát Phước Lộc (chủ đầu tư dự án The Sóng Vũng Tàu) do Hoàng Ân sở hữu 99,98% quyền biểu quyết.

HĐQT An Gia cũng vừa thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát, hợp đồng hợp tác trên có giá trị tối đa là 350,3 tỷ đồng.

Công ty cũng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng, người đại diện theo pháp luật của công ty thương lượng, đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan.

Lộc Phát được thành lập vào tháng 7/2019 với hoạt động chính là tư vấn quản lý, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Văn Giáo.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của An Gia, Lộc Phát là công ty liên kết của doanh nghiệp từ ngày 23/6/2021. Tại thời điểm cuối quý II, An Gia ghi nhận 72 tỷ đồng đầu tư vào Lộc Phát (tương đương 40% tỷ lệ biểu quyết của doanh nghiệp này).

Về tình hình kinh doanh, An Gia vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu thuần đạt 2.709 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần; lợi nhuận gộp đạt 539 tỷ đồng, tăng gấp 13,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng tăng mạnh, gấp 9 lần, lên 253 tỷ đồng, và chi phí quản lý tăng 22% lên 33 tỷ đồng, đã ăn mòn dữ dội lợi nhuận có được.

Kết quả, chốt quý II/2022, An Gia có lãi trước thuế 183 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của An Gia đạt 3.272 tỷ đồng, tăng 5,4 lần; lợi nhuận gộp đạt 652 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng kỳ. Các loại chi phí đều tăng mạnh trong 6 tháng, trong đó chi phí tài chính 189 tỷ đồng, tăng 40%; chi phí bán hàng 308 tỷ đồng, tăng 3,8 lần.

Do vậy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ ở mức 212 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tin mới lên