Bất động sản

Bà Rịa – Vũng Tàu: đấu giá đất vàng thuộc Mũi Nghinh Phong

(VNF) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 11909/UBND-VP gửi các Sở gồm Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, UBND TP. Vũng Tàu và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh về tiến độ thực hiện dự án đấu giá khu đất rộng 21,7 ha tại Mũi Nghinh Phong, phường 2, TP. Vũng Tàu.

Bà Rịa – Vũng Tàu: đấu giá đất vàng thuộc Mũi Nghinh Phong

Mũi Nghinh Phong trên cung đường du lịch ven biển Thùy Vân - Hạ Long của TP. Vũng Tàu (ảnh minh họa)

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian Kế hoạch thực hiện các thủ tục đấu giá khu đất nói trên vào tháng 9/2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công để triển khai, đảm bảo tiến độ đã duyệt.

Theo đó, lộ trình thực hiện dự án khu đất Mũi Nghinh Phong chia làm nhiều giai đoạn.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022, Bộ Quốc phòng sẽ thống nhất chủ trương bàn giao Trạm biên phòng 518. Trong thời gian này, Sở Xây dựng sẽ phối hợp vơi Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND TP. Vũng Tàu để lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chủ trương đầu tư.

Từ tháng 4/2022 - 5/2022, Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND TP. Vũng Tàu trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá.

Tiếp đó, từ tháng 5/2022 - 7/2022, Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND TP. Vũng Tàu khảo sát giá đấy, xây dựng giá khởi điểm và bước giá của khu đất để trình UBND tỉnh quyết định.

Cuối cùng, từ tháng 8/2022 - 9/2022, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường thực hiện việc đấu giá khu đất 21,7 ha tại Mũi Nghinh Phong.

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND TP. Vũng Tàu và các sở ngành liên quan nhanh chóng Lập thủ tục đấu thầu thuê đơn vị tư vấn, lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, lập hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định.

Sau đó tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và Quyết định đấu giá. Xây dựng giá đất khởi điểm, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức đấu giá.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ là đơn vị đầu mối tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, kịp thời tổng hợp các tồn tại, vướng mắc phát sinh. Báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh về dự án này.

Tin mới lên