Đô thị

Bắc Giang phê duyệt quy hoạch xây dựng hai đô thị có tổng diện tích gần 4.000 ha

(VNF) - Hai đô thị Cẩm Lý và Lan Mẫu (tỉnh Bắc Giang) có diện tích gần 4.000 ha, quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 23.000 người, có tính chất là khu vực phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp khu vực tiểu vùng phía Nam của huyện Lục Nam.

Bắc Giang phê duyệt quy hoạch xây dựng hai đô thị có tổng diện tích gần 4.000 ha

Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch xây dựng hai đô thị diện tích gần 4.000 ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) đô thị Cẩm Lý, huyện Lục Nam đến năm 2040. Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ diện tích của xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam.

Ranh giới nghiên cứu được giới hạn, phía Bắc giáp xã Vũ Xá, Bắc Lũng và xã Huyền Sơn; phía Nam giáp xã Đan Hội, huyện Lục Nam; xã Lê Lợi và xã Bắc An, tỉnh Hải Dương; phía Đông giáp xã Bắc An, tỉnh Hải Dương; phía Tây giáp xã Vũ Xá và xã Đan Hội.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch dự kiến khoảng 2.787 ha; quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 11.000 người, đến năm 2040 khoảng 18.000 người.

Khu vực quy hoạch có tính chất là khu vực phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp khu vực tiểu vùng phía Nam của huyện Lục Nam.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại V. Trong đó, chỉ tiêu sử dụng đất gồm đất dân dụng bình quân toàn đô thị, đất đơn vị ở trung bình toàn đô thị, đất công trình công cộng, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe.

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cẩm Lý bảo đảm nguyên tắc kế thừa, khớp nối các dự án, quy hoạch đã được UBND tỉnh, UBND huyện phê duyệt, các dự án dự kiến phát triển mới về kinh tế - xã hội của huyện và quy hoạch chung toàn khu vực giai đoạn đến năm 2040.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bắc Giang cũng có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam đến năm 2040. Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ diện tích của xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam.

Ranh giới nghiên cứu được giới hạn, phía Bắc giáp xã Phương Sơn, huyện Lục Nam và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang; phía Nam giáp xã Yên Sơn; phía Đông giáp xã Yên Sơn và xã Chu Điện; phía Tây giáp xã Lão Hộ và xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch dự kiến khoảng 1.183 ha, quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 12.000 người, đến năm 2040 khoảng 16.000 người.

Khu đô thị Lan Mẫu có tính chất là khu vực phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp khu vực tiểu vùng phía Tây của huyện Lục Nam.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại V. Trong đó, chỉ tiêu sử dụng đất gồm: Đất dân dụng bình quân toàn đô thị, đất đơn vị ở trung bình toàn đô thị, đất công trình công cộng, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe.

Thời gian hoàn thành lập đồ án không quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Tin mới lên