Đô thị

'Bán thầu' tại Dự án Khu liên hợp thể thao trường Đại học Hàng hải, Bộ GTVT nói gì?

(VNF) - Ngày 4/10/2019, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công vừa có văn bản số 1827/QĐ-BGTVT yêu cầu xử lý các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp liên quan đến việc bán thầu tại Dự án xây dựng khu liên hợp thể thao của trường Đại học Hàng Hải.

'Bán thầu' tại Dự án Khu liên hợp thể thao trường Đại học Hàng hải, Bộ GTVT nói gì?

Trước đó, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thông báo kết luận số 521/KL-TTr về việc tổ chức quản lý, thực hiện dự án xây dựng nhà tập luyện và thi đấu đa năng – Khu liên hợp thể thao của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. 

Trong kết luận nêu rõ, "dự án còn tồn tại một số vấn đề trong đó công tác quản lý của Tư vấn giám sát, chủ đầu tư đối với việc quản lý nhà thầu còn chưa chặt chẽ. Ngoài ra, chưa kịp thời phát hiện việc chuyển nhượng thầu (bán thầu) để quản lý và hợp đồng đã ký kết, kết quả hoạt động Tư vấn giám sát chưa cao".

Một số sai phạm trong việc lựa chọn nhà thầu tại các gói thầu được nêu rõ tại kết luận thanh tra số 521/KL-TTr của Thanh tra Bộ GTVT: Các chủ thể trong triển khai, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư chưa có quyết định thành lập bên mời thầu theo quy định tại Điều 74 của Luật Đấu thầu.

Chủ đầu tư thành lập Tổ chuyên gia là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 75 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13:Bên mời thầu có trách nhiệm thành lập Tổ chuyên gia.

Về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh phạm vi, giá trị gói thầu thì các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, gói thầu bảo hiểm chậm 1 quý so với quy hoạch được phê duyệt, nhưng chưa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh.

Đối với gói thầu Thiết bị 2, chủ đầu tư đã điều chỉnh về phạm vi gói thầu (cắt bỏ phần lắp đặt thiết bị âm thanh tương ứng với việc giảm giá trị gói thầu từ 10,8 tỷ đồng xuống còn 5,4 tỷ đồng) chưa báo cáo Bộ GTVT xem xét phê duyệt theo quy định tại Điều 74.

Còn tại gói thầu xây lắp, đối với hồ sơ dự thầu của Công ty CP đầu tư xây lắp và du lịch (nhà thầu trúng thầu), trong hồ sơ mời thầu yêu cầu doanh thu xây lắp 95 tỷ.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính do các nhà thầu cung cấp chỉ có số liệu về doanh thu tổng thì Tổ chuyên gia chưa yêu cầu làm rõ doanh thu xây lắp. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu Giấy kiểm định đối với máy móc thiết bị theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Đối với gói thầu TV1 - Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thì đơn dự thầu của nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây dựng Thăng Long ghi sai tên gói thầu. Qua đó, Tổ chuyên gia đánh giá thiếu tiêu chí hiệu lực của Hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định tại Mục 14 Chương I của Hồ sơ mời thầu.

Tại gói thầu TV3 – Tư vấn giám sát thi công (Nhà thầu trúng thầu là Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long), báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia chưa chi tiết, cụ thể, không có nhận xét ở Bảng đánh giá về các nhân sự do nhà thầu đề xuất.

Tổ chuyên gia cũng đánh giá thiếu tiêu chí hiệu lực của Hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định tại Mục 14 Chương I của Hồ sơ mời thầu. Các gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống điều hoà, thông gió và cung cấp lắp đặt thiết bị âm thanh ánh sáng, hệ thống quản lý toà nhà, ghế khán giả và các thiết bị phục vụ thi đấu qua thanh tra vẫn tồn tại một số vấn đề...

Theo điều tra của VietnamFinance, các sai phạm này đều nằm trong thời kỳ ông Lương Công Nhớ làm Hiệu trưởng trường đại học Hàng hải Việt Nam. Ông Nhớ đã nghỉ hưu từ tháng 10/2018.

Xử lý các sai phạm này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, "Trước những sai phạm trên, Bộ GTVT đã cấm Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch (địa chỉ số 72, Phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tham gia đấu thầu các dự án ngành giao thông trong 1 năm. Đồng thời, chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên tính trên giá hợp đồng đã ký kết".

Có hay không việc bán thầu tại Dự án xây dựng khu liên hợp thể thao của trường Đại học Hàng Hải?

Tin mới lên