Hồ sơ VNF

Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020

(VNF) - Bắt đầu từ năm 2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho ra đời Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh. Đây là hoạt động thường niên của VCCI nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi năm.

Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội và nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, Báo cáo sẽ điểm lại một số quy định pháp luật đáng chú ý trong năm 2020.

Các quy định được lựa chọn để phân tích, bình luận trong báo cáo này dựa trên một số tiêu chí như có ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp tại Việt Nam, có điểm đặc biệt về phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề, hoặc mang tính điển hình về quy trình xây dựng, ban hành.

Ngoài ra, báo cáo cũng sẽ chọn ra các vấn đề về pháp luật để phân tích, đánh giá. Đây là những vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh. Vấn đề của báo cáo năm nay sẽ là Những vấn đề còn vướng mắc trong các quy định về điều kiện gia nhập thị trường và Khung khổ pháp lý cho kinh tế số.

Báo cáo cũng cung cấp góc nhìn của doanh nghiệp đối với những vấn đề về quy định pháp luật, qua đó gửi gắm mong muốn, kỳ vọng của cộng đồng tới các nhà hoạch định chính sách.

Quý độc giả quan tâm có thể tải Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 của VCCI tại đây.

Tin mới lên